BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimas Anna (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
The Goal Construct in Second Language Education
Pojęcie celu w nauczaniu języków obcych
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2011, vol. 12, nr 4, s. 27-33, przypisy
Słowa kluczowe
Nauczanie języków obcych, Motywacje
Foreign language teaching, Motivation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł jest próbą zaprezentowania pojęcia celu w ujęciu różnych teorii z zakresu nauczania języków obcych. Cele uważa się za czynnik determinujący motywację, ponieważ regulują one ludzkie zachowanie na wielu płaszczyznach. Warto więc przyjrzeć się roli, jaką przypisują celom poszczególne podejścia do nauczania języków, które dążą do podnoszenia efektywności tego procesu. Artykuł zawiera analizę i opis takich zagadnień, jak autonomia ucznia, strategie uczenia się, samoregulacja, teoria mediacji, analiza potrzeb, które traktują cele i ich wyznaczanie jako ważne elementy uczenia się języka obcego. Oczywiste wydaje się, że sukces w uczeniu się języka może zależeć od wielu czynników. Przeprowadzona analiza literatury pokazuje jednak, że rola celów wydaje się kluczowa do lepszego zrozumienia mechanizmów, które kształtują sukces poszczególnych uczniów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the goal construct as conceptualized by different theories in the field of second language education. As goals are considered to be necessary determinants of motivation, they regulate human behavior on a number of levels. It seems particularly interesting to find and describe their place within various approaches to second language learning that are directed at facilitating this process. The article includes the analysis and description of such concepts as learner autonomy, learning strategies, self-regulation, the theory of mediation, and needs analysis. All of them treat goals and goal-setting as important components of the learning process. Without doubt, successful language learning experience may depend on a number of factors. However, the literature review that was conducted for the purpose of this article indicates that the role of goals seems to be crucial to our understanding of the mechanisms shaping this experience. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P.R. Pintrich, D.H. Schunk, Motivation in Education: Theory, Research, and Applications, Columbus, Ohio 2002.
 2. L. Dam, Developing learner autonomy. The teacher's responsibility, [in:] Learner Autonomy in a Foreign Language Classroom: Teacher, Learner, Curriculum and Assessment, Dublin 2003, pp. 135-146.
 3. D. Little, Learner Autonomy 1: Definition, Issues and Problems, Dublin 1991, p. 4.
 4. H. Holec, Autonomy and Foreign Language Learning, Strasburg 1981, p. 3.
 5. P. Benson, Teaching and Researching Autonomy in Language Learning, Harlow 2001.
 6. P. Benson, The philosophy and politics of learner autonomy, [in:] Autonomy and Independence in Language Learning, London 1997, pp. 18-34.
 7. I. Tudor, The Dynamics of the Language Classroom, Cambridge 2002, p. 122.
 8. M.C.Wang, S.T. Peverly, The self-instructive process in classroom learning contexts, "Contemporary Educational Psychology" 1986, vol. 11, pp. 370-404.
 9. E. Ushioda, Developing a dynamic concept of L2 motivation, [in:] Language, Education and Society in a Changing World, Clevedon 1996, pp. 239-245.
 10. A. Wenden, J. Rubin, Learner Strategies in Language Learning, Englewood Cliffs 1987, p. 19.
 11. M.E. Ehrman, B.E. Leaver, R.L. Oxford, A brief overview of individual differences in second language learning, "System" 2003, vol. 31, p. 316.
 12. R.L.Oxfrod, Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know, Boston 1990.
 13. M. Williams, R. Burden, Psychology for Language Teachers, Cambridge 1997, p. 148.
 14. J. Ridley, Learners ability to reflect on language and on their learning, [in:] Learner Autonomy in the Foreign Language Classroom: Teacher, Learner, Curriculum and Assessment, Dublin 2003, pp. 78-89.
 15. B.J. Zimmerman, Attaining self-regulation: A social cognitive perspective, [in:] Handbook of Self-regulation, San Diego 2000, pp. 13-39.
 16. Z. Dörnyei, P. Skehan, Individual differences in L2 learning, [in:] The Handbook of Second Language Acquisition, Oxford 2003, pp. 589-630.
 17. M. Boekaerts, M. Niemivirta, Self-regulated learning: Finding a balance between learning goals and ego-protective goals, [in:] Handbook of Self-regulation, San Diego 2000, pp. 417-450.
 18. Z. Dörnyei, The Psychology of the Language Learner. Individual Differences in Second Language Acquisition, Mahwah 2005.
 19. J. Kuhl, A. Fuhrman, Decomposing self-regulation and selfcontrol: The volitional components inventory, [in:] Motivation and Self-regulation across the Life Span, Cambridge 1998, pp. 15-49.
 20. P.R. Pintrich, The role of goal orientation in self-regulated learning, [in:] Handbook of Self-regulation, San Diego 2000, pp. 451-502.
 21. M.S. Lemos, Students' goals and self-regulation in the classroom, "International Journal of Educational Research" 1999, vol. 31, pp. 471-485.
 22. R. Feuerstein, S. Feuerstein, Mediated learning experience: A theoretical review, [in:]Mediated Learning Experience: Theoretical, Psychological and Learning Implications, London 1991, pp. 3-51.
 23. D. Nunan, C. Lamb, The Self-directed Teacher: Managing the Learning Process, Cambridge 1996.
 24. I. Tudor, Learner-centredness as Language Education, Cambridge 1996, p. 11.
 25. R. Richterich (ed.), Case Studies in Identifying Language Needs, Oxford 1983, p. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu