BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sasin Maria (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Czynniki różnicujące migracje stałe w województwie zachodniopomorskim
The Factors Diversifying Permanent Migrations in the West Pomeranian Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2010, nr 14, s. 131-144, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Migracja, Warunki życia ludności
Labour market, Migration, People's living conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wyodrębnienia podstawowych determinant migracji w województwie zachodniopomorskim w przekroju gminnym w latach 2001, 2007 i 2008. W tym celu skonstruowano równania regresji, w których za zmienną zależną przyjęto iloraz napływów do odpływów wędrówkowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy ekonometrycznej wykazano, że główną determinantą migracji stałych związanych z przekroczeniem granicy gminy było dążenie do poprawy warunków mieszkaniowych. Istotną rolę odgrywały również poziom bezrobocia i zamożność gminy. Jednak znaczenie tych czynników charakteryzowało się zmiennością w czasie. (abstrakt oryginalny)

An attempt to distinguish the primary migration determinants in the West Pomeranian Province, in Commune cross section approach, during 2001, 2007 and 2008, was made in this paper. To achieve this, regression equations were constructed in which the quotient of migration inflows and outflows was applied as the dependent variable. Based on the accomplished econometric analysis it's been demonstrated that the main determinant of permanent migrations associated with crossing the Commune border during the surveyed years was the aspiration to improve housing conditions. An important role was also played by the levels of Community unemployment and affluence. However, significance of those of factors varied in time. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Baranowska A., Bober M., Bukowski M., Mobilność przestrzenna w: Produktywność dla pracy. Zatrudnienie w Polsce 2006, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2007.
  3. Golinowska S., Marek E., Rajkiewicz A., Procesy migracyjne w Polsce w latach 1990 - 1995, w: Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne (Polska, Czechy, Niemcy), Raport IPiSS, Zeszyt nr 16, Warszawa 1998.
  4. Gruszyński M., Kuszewski T., Podgórska M., Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  5. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
  6. Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  7. Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002, GUS, Warszawa 2004.
  8. Zdrojewski E. Z., Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975 - 1996, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu