BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Anders Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kaliniewicz Zdzisław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Choszcz Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kolankowska Ewelina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zarajczyk Janusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Próba określenia wpływu śladu kół ciągnika na równomierność siewu nasion żyta
An Attempt to Determine Impact of Tractor Wheels Track on Irregularity of Rye Seeds Sowing
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 223-231, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Zboża, Rolnictwo, Maszyny i urządzenia
Corn, Agriculture, Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badano wpływ położenia redlic na belce redlicznej siewnika względem śladu kół napędowych ciągnika, przy stosowanej w badaniach różnej prędkości roboczej agregatu siewnego (od 4 do 12 km·h-1) i zmienianej ilości wysiewu nasion (w zakresie od 130 do 170 kg·ha-1), na nierównomierność podłużną wysiewu nasion żyta odmiany Bojko mechanicznymi siewnikami rzędowymi z redlicami stopkowymi. W badaniach polowych stosowano siewnik SZK 1,5H-151 Kaszub i siewnik Amazone D7. Średnia nierównomierność wysiewu nasion żyta siewnikiem SZK 1,5H-151 Kaszub była nieznacznie większa od wartości dopuszczalnej, podanej w PN-84/R-55050, i wyniosła 0,47. W przypadku drugiego siewnika Amazone D7 wartość wskaźnika nierównomierności wysiewu była wyższa i wyniosła 0,52. Z analizy wariancji wynika, że z dwóch zastosowanych agregatów siewnych tylko w jednym, siewniku Amazone D7, wykazano słaby, aczkolwiek istotny wpływ (α=0,05) położenia redlic względem śladu kół ciągnika na nierównomierność podłużną wysiewu nasion żyta. (abstrakt oryginalny)

Impact of coulters location on a coulter beam of a seeder towards the track of drive wheels of a tractor at the varied working speed of a sowing aggregate applied in the research (from 4 to 12 km·h-1) and variable amount of seeding (within the range 130 to 170 kg·ha-1) on the longitudinal irregularity of rye seeds of Bojko cultivar sowing with mechanical seed drills equipped with hoe coulters. SZK 1.5 H-151 Kaszub and Amozone D7 seeder were used in the field research. Average irregularity of rye seeds sowing with seeder SZK 1.5H-151 Kaszub was slightly higher than the limit value set forth in PN-84/R-55050 and was 0.47. In case of the second seeder Amazone D7 value of the irregularity index of sowing was higher and amounted to 0.52. According to the analysis of variance, out of two applied sowing aggregates only in one, Amazone D7 seeder, a weak, but significant impact (α=0.05) of coulters location towards the track of tractor wheels, on longitudinal irregularity of rye seeds sowing was reported. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński, T.; Markowski, P.; Rawa, T. (2006). Influence of selected factors on irregularity of spring barley seeds dosage using the press drill seeder. Technical Science. Pap. And Rep., 9, 5-11.
 2. Breitschuh, G. (1998). Perspektiven für Entwickklung der Technik im Pflanzenbau. KTBL - Arbeitspapier, 254, 32-40.
 3. Gierz, Ł.; Kęska, W. (2012). Simulation and laboratory tests of transport time of rape grain in the drill seed tube. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(2), 73-78.
 4. Haman, J. (1998). Lokalna adaptacja mechanizacji produkcji polowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 454, 25-32.
 5. Heege, H. J. (1981). Zur Frage der Sätechnik für Getreide. Landtechnik. Jg., 36, 66-69.
 6. Heege, H. J. (1993). Seeding methods performance for cereals, rape, and beans. American Society of Agricultural Engneers, vol. 36, 653-661.
 7. Kogut, Z. (1998). Wskaźniki jakości wysiewu w ocenie pracy siewników rzędowych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 23-38.
 8. Kośmicki Z. (1994). Kierunki badań na użytek projektowania maszyn rolniczych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 415, 75-89.
 9. Lejman, K.; Owsiak, Z. (1994a). Analiza konstrukcji przewodu nasiennego w aspekcie podłużnej nierównomierności wysiewu. Roczniki Nauk Rolniczych, T. 80-C-1, 143-149.
 10. Lejman, K.; Owsiak, Z. (1994b). Badania elastycznych gumowych przewodów nasiennych. Roczniki Nauk Rolniczych, T. 80-C-1, 135-141.
 11. Lejman, K.; Owsiak, Z. (1994c). Badania podłużnej nierównomierności wysiewu siewników rzędowych. Roczniki Nauk Rolniczych, T 80 C-1, 127-133.
 12. Lipiński, A. (2006). Studia nad procesem rozpraszania nasion zbóż siewnikami mechanicznymi. Rozprawa habilitacyjna nr 20. Inżynieria Rolnicza, 1(76).
 13. Lorenzen, M. (1985). Welche Drillmaschinentechnik für die so er Jahre? Agrartechnik, Jg., 64(6), 6.
 14. Łazarczyk, A. (1997). Tendencje w konstrukcji zespołów wysiewających siewników uniwersalnych. Materiały VII Sympozjum im. prof. Cz. Kanafojskiego, nt.: "Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych", Płock, 327-330.
 15. Markowski, P. (2011). Wpływ wybranych czynników na równomierność wysiewu nasion żyta siewnikami rzędowymi. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 227-235.
 16. Metzner, R. (1999). Definition und Einordnung von Verfahren der Sätechnik. Landtechnik KTBL Arbeitsblatt, Jg., 54, 2.
 17. Michałek, R.; Tomczyk, W. (2002). Problemy eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(38), 5-10.
 18. PN-84/R-55050:1985. Metody badań siewników polowych rzędowych i rzutowych.
 19. Rawa, T.; Markowski, P. (2001). Analiza kołeczkowych zespołów wysiewających w aspekcie ich konstrukcji i równomierności dozowania nasion. Inżynieria Rolnicza, 13(33), 383-389.
 20. Rawa, T.; Markowski, P.; Lipiński, A. J. (2005). Próba określenia wpływu parametrów roboczych kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na równomierność dozowania nasion pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 255-263.
 21. Solie, J. B.; Solomon, S. G.; Seft, K. P.; Peeper, T. F.; Koscelny, J. A. (1991). Reduced row spacing for improved wheat yields in weed-free and weed-infested fields. Trnas. ASAE, 34(4), 1654-1660.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu