BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Znaczenie wiedzy w kontekście zmian na rynku pracy
The Importance of Knowledge in the Context of Changes in Labor Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2010, nr 14, s. 145-157, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Wiedza, Kapitał ludzki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kwalifikacje pracowników
Labour market, Knowledge, Human capital, Small business, Qualifying employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę wiedzy jako determinanty zmian zachodzących na rynku pracy. Założono, że jako główny czynnik sprawczy rozwoju społeczno-gospodarczego wpływa na wszystkie dziedziny życia, a proces jej zdobywania wpływa na efektywność rynku pracy i zmiany w popycie na określone zawody i kwalifikacje zgłaszane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Abstract: The article made the problem of knowledge as determinants of changes in the labor market. It was assumed that as the main causal agent of socio-economic impact on all dzidziny life, and the process of gaining influence on the efficiency of the labor market and changes in the demand for certain professions and skills reported by small and medium-sized enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Raport, Fundacja FOR, Warszawa, wrzesień 2008.
 2. Drucker P.F., Knowledge-worker's productivity, the biggest challenge, California Management Review, winter 1999, no 2.
 3. Drucker P.F., They're Not Employees, They're People, Harvard Business Review, February, 2002.
 4. Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007.
 5. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 6. Field Blöndal S. S., Girouard N., Investment in Human Capital Through Post-Compulsory Education and Training: Selected Efficiency and Equity Aspects, OECD Economic Department Working Paper No. 333, 2002.
 7. Klonowska-Matynia M., Lisowska A., Zmiany w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce w procesie wdrażania założeń gospodarki opartej na wiedzy [w:] Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga, M. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 8. Klonowska-Matynia M., Radlińska K., Rola kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w obszarze MSP w Polsce, [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Warszawa 2000.
 10. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2009.
 11. Skrzypczak J., Tak zwane kompetencje kluczowe, ich charakter i potrzeba kształtowania w toku edukacji ustawicznej, Edukacja ustawiczna dorosłych nr 3/1998.
 12. Szczepanik E., Arendt Ł., Inwestycje w kapitał ludzki w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007.
 13. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2007.
 14. www.egospodarka.pl.
 15. www.qpracy.pl.
 16. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, wyd. polskie: Ministerstwo Gospodarki-Departament Strategii Gospodarczej, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu