BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebyk Patrycja
Tytuł
Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego
Annexation of Crimea by Russia in Light of International Law
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2014, nr 1, s. 19-37
Słowa kluczowe
Interwencja humanitarna, Prawo międzynarodowe, Konflikty polityczne, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki polityczne, Interwencja zbrojna
Humanitarian intervention, International law, Political conflicts, International security, International political relations, Military intervention
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina, Rosja
Ukraine, Russia
Abstrakt
Wydarzenia na Krymie można oceniać z punktu widzenia relacji rosyjsko-ukraińskich czy ogólnie stosunków międzynarodowych, jednak warto spojrzeć na interwencję na Krymie i jej skutki z perspektywy prawa międzynarodowego, aby ocenić jej legalność, następstwa prawne oraz prawa i obowiązki państw, a także organizacji międzynarodowych. W tym kontekście najistotniejsze jest pytanie: czy Rosja dopuściła się złamania prawa międzynarodowego, dokonując interwencji zbrojnej na Krymie? (fragment tekstu)

The aim of the article is to answer the following questions: did Russia violate international law by executing an armed intervention in Crimea and what are the legal consequences of the Crimean crisis? The author claims that Russia committed aggression against Ukraine, thus violating a peremptory norm of international law. As a consequence, not only Russia is legally responsible for the commission of an internationally wrongful act but also third states and international organisations obliged to bring to an end serious breaches of international law. As well, these latter two are obliged to not recognise the unlawful annexation of Crimea and Sevastopol by Russia. The author analyses legal justifications of the Russian actions, such as defence of nationals, intervention by invitation, humanitarian intervention and the right to exercise self-determination. The author claims that the legal arguments presented by Russia are not convincing, taking into account the circumstances of the crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Iwański, M. Menkiszak, Prorosyjski "separatyzm" narzędziem przymuszenia Ukrainy do federalizacji, "Analizy OSW", 9.04.2014 - www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-04-09/prorosyjski-separatyzm-narzedziem-przymuszenia-ukrainy-do.
 2. T.A. Olszański, A. Sarna, Konsekwencje aneksji Krymu, "Analizy OSW", 19.03.2014 - www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-19/konsekwencje-aneksji-krymu.
 3. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15635975,Czy_taka_frekwencja_jest_w_ogole_mozliwa_Ekspert_.html.
 4. Orędzie prezydenta Władimira Putina z 18 stycznia 2014 r. - http://eng.kremlin.ru/news/6889; wersja polska - http://wyborcza.p1/magazyn/l,136823,15666360,Putin_Rosja_byla_slaba_ija_ograbiono.html.
 5. A. Wilk, Rosyjska interwencja wojskowa na Krymie, "Analizy OSW", 5.03.2014 - www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-05/rosyjska-interwencja-wojskowa-na-krymie.
 6. www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/141291.pdf
 7. www.state.gov/secretary/remarks/2014/03/222882.htm
 8. www.ejiltalk.org/appeal-from-the-ukrainian-association-of-international-law/.
 9. O. Solera, Defining the Crime of Aggression, London 2007, s. 202.
 10. P. Grzebyk, Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Warszawa 2010, s. 84-85.
 11. http://crimeofaggression.info/2012/11/status-of-ratification-and-implementation-of-the-kampala-amendments-on-the-crime-of-aggression/.
 12. http://eng.kremlin.ru/news/6751
 13. Memorandum on SecurityAssurances in Connectionwith Ukraine 's Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 19.12.1994-Doc. A/49/765-S/1994/1399- www.msz.gov.p1/en/p/wiedenobwe_at_s_en/news/memorandum_on_security_assuraconnection_with_ukxaine_s_accession_to_the_treaty_on_the_npt?printMode=true
 14. A. Sari, When Does the Breach of a Status of Forces Agreement Amount to an Act of Aggression? The Case of Ukraine and the Black Sea Fleet SOFA - http://opiniojuris.org/2014/03/06/ukraine-insta-symposium-breach-status-forces-agreement-amount-act-aggression-case-ukraine-black-sea-fleet-sofa/.
 15. www.washingtonpost.com/news/world/wp/2014/03/18/ukrainian-serviceman-reportedly-shot-in-crimea/?hpid=z2.
 16. L. Blank, The Continuing Importance of a Low Threshold for LOAC Application in International Armed Conflict - http://justsecurity.org/2014/03/19/guest-post-continuing-importance-threshold-loac-application-international-armed-conflict/.
 17. www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/putin-krym-przejely-lokalne-oddzialy-samoobrony-nie-rosyjscy-zolnierze,404259.html.
 18. A. Cassese, The Nicaragua and Tadic Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia, "European Journal of International Law" 2007, nr 4.
 19. www.tvp.info/14262092/obseiwatorow-obwe-nie-wpuszczono-na-krym.
 20. Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Fourth edition, New York - Cambridge 2005, s. 128.
 21. J. Diamandesco, Le problème de l`agression dans le droit international public actuel. Deux aspects de l'organisation répressive: Définition de l'agression et détermination de l'agresseur, Paris 1935, s. 46-A1.
 22. www.nytimes.com/2007/03/13/opinion/13iht-edstamm.4893796.html?_r=1&.
 23. N. Nyiri, The United Nations' Search for a Definition of Aggression, American University Studies, Series X, Political Science, t. 22, Peter Lang, New York 1989, s. 346.
 24. United Nations, Report of the Special Committee on the Problem of Hungary, General Assembly Official Records: Eleventh Session Supplement no. 18, doc. A/3592, New York 1957, pr. 266 - http://mek.oszk.hu/01200/01274/01274.pdf.
 25. www.bbc.co.uk/news/world-europe-26427848.
 26. www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7125.
 27. www.lawfareblog.com/2014/03/russia-in-ukraine-a-reader-responds/.
 28. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2001, s. 147-148.
 29. L. Doswald-Beck, The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the Government, "British Yearbook of International Law" 1985, vol. 56.
 30. G. Fox, Intervention in the Ukraine by Invitation - http://opiniojuris.org/2014/03/10/ukraine-insta-symposium-intervention-ukraine-invitation/.
 31. www.vesti.ru/doc.html?id=1334804.
 32. www.constitution.ru/en/10003000-01.htm.
 33. D. Wisehart, The Crisis in Ukraine and the Prohibition of the Use of Force: A Legal Basis for Russia's Intervention? - www.ejiltalk.org/the-crisis-in-ukraine-and-the-prohibition-of-the-use-of-force-a-legal-basis-for-russias-intervention/.
 34. J. Kranz, Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, [w:] J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009, s. 179i nast.
 35. W. Czapliński, Skutki prawne nielegalnego użycia siły w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1993, s. 37 i nast.
 36. H. Waldock, The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law, "Recueil des cours" 1952-11, s. 466.
 37. A. Cassese, Violence and Law in the Modem Age, Cambridge 1988, s. 36.
 38. S. Murphy, Principles of International Law, St. Paul 2006, s. 442.
 39. I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford 1968, s. 301.
 40. L.S. Sunga, The Emerging System of International Criminal Law. Developments in Codification and Implementation, The Hague 1997, s. 77.
 41. J. Crawford, Brownlie's Principles of Public International Law, 8th Edition, Oxford 2012, s. 754.
 42. P.M. Defarges, Un monde d'ingérences, Mayenne 1997, s. 41.
 43. A. Deeks, Russian Forces in Ukraine: A Sketch of the International Law Issues - www.lawfareblog.com/2014/03/russian-forces-in-ukraine-a-sketch-of-the-intemlaw-issues.
 44. www.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D.
 45. J. Crawford, The Creation of States in International Law (2nd Edition), Oxford 2007, s. 388-389.
 46. D. Thurer, Th. Burri, Self-determination, [w:] R. Wolfrum (red.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, par. 41 i nast.
 47. www.bbc.com/news/world-europe-26481423.
 48. Ch. Borgen, Kosovo, South Ossetia, and Crimea: the Legal Rhetoric of Intervention, Recognition, and Annexation - http://opiniojuris.org/2014/04/02/kosovo-south-ossetia-crimea-legal-rhetoric-intervention-recognition-annexation/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+opiniojurisfeed+% 280pinio+Juris%29.
 49. J. Vidmar, The Kosovo Advisory Opinion Scrutinized, "Leiden Journal of International Law" 2011, nr 2.
 50. G. Fox, The Russia-Crimea Treaty - http://opiniojuris.org/2014/03/20/guest-post-russia-crimea-treaty/
 51. Ch. Borgen, From Intervention to Recognition: Russia, Crimea, and Arguments over Recognizing Secessionist Entities - http://opiniojuris.org/2014/03/18/intervention-recognition-russia-crimea-arguments-recognizing-secessionist-entities/
 52. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, wyd. 2, s. 294-295.
 53. G. Nuridzhanian, Crimean Secession: No Right to Divorce - http://cjicl.org.uk/2014/03/09/crimean-secession-right-divorce/
 54. I. Kamiński, Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych niczego nie może zrobić w sprawie Ukrainy? - www.hfhr.pl/czy-organizacja-narodow-zjednoczonych-niczego-nie-moze-zrobic-w-sprawie-ukrainy/
 55. Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, "Yearbook of the International Law Commission" 2001, vol. II, cz. 2, s. 112.
 56. C. Mik, Ius cogens we współczesnym prawie międzynarodowym, [w:] A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wrocław 2011, s. 223 i nast.
 57. B. Krzan, Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych, Wrocław 2013, s. 216-219.
 58. W. Czapliński, Między efektywnością a legalizmem. Obowiązek nieuznawania sytuacji nielegalnych w prawie międzynarodowym, [w:] A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wrocław 2011, s. 9 i nast.
 59. S. Talmon, The Duty Not to 'Recognize as Lawful 'a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: An Obligation Without Real Substance? [w:] Ch. Tomuschat, Jean-Marc Thouvenin (red.), The Fundamental Rules of the International Légal Order. Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden 2005, s. 99 i nast.
 60. Th. Christakis, L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d'autres actes enfreignant des règles fondamentales, [w:] Ch. Tomuschat, Jean-Marc Thouvenin (red.), The Fundamental Rules of the International Légal Order. Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden 2005, s. 127 i nast.
 61. www.russian-criminal-code.com/PartII/SectionXII/Chapter34.html.
 62. http://legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu