BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Bartłomiej
Tytuł
Różne podejścia, jeden cel. W stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego
Different Approaches, One Target: Towards a Common EU Position on Energy Security
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2014, nr 1, s. 39-53
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Międzynarodowe stosunki polityczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polityka surowcowo-materiałowa
Energy security, International political relations, International economic relations, Raw materials policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Instytucje UE świadome zagrożeń związanych z przerwami dostaw surowców forsują rozwiązania prawne i techniczne zarówno na forum Unii, jak i na zewnątrz. W ramach polityki wewnętrznej dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego realizowana jest m.in. idea wspólnego rynku energii. Z założenia wspólny rynek energii umożliwia dywersyfikację źródeł dostaw dzięki większej integracji krajowych rynków. Tym samym atutem rynku zintegrowanego jest znacznie większa siła i pozycja negocjacyjna przedsiębiorstw energetycznych z UE, ważna przy zapewnianiu sobie źródeł energii na rynkach światowych, a wynikająca z większego wyboru dróg dostawy i łatwiejszego dostępu do końcowych użytkowników. Poważnym problemem, utrudniającym sprawne funkcjonowanie zintegrowanego europejskiego rynku energii, w tym gazu, pozostają wciąż połączenia transgraniczne pomiędzy krajami członkowskimi oraz brak odpowiedniej infrastruktury magazynowej oraz LNG w państwach z dostępem do morza, która uniezależniałaby dany kraj, jak też UE od jednego dostawcy. Poza kwestią techniczną innym istotnym zagadnieniem jest brak wspólnego stanowiska państw członkowskich wobec dostaw gazu z zewnątrz, co znacząco utrudnia stworzenie spójnej unijnej polityki energetycznej, szczególnie w wymiarze zewnętrznym. (fragment tekstu)

The development of common energy policy in the European Union, including the aspects of energy security and solidarity, is not yet close to completion. Despite the legal basis for the creation of such a policy being expressed in Article 194 TFEU, what is lacking at the current stage of integration, especially among the EU's largest Member States, is political will. The lack of a common position among the states in regards to, for instance, security of the gas supply to the EU or external policy in general, seriously hinders the development process of consistent common policy at the EU level in the area of energy security and solidarity. With this taken into account, the creation of a common gas market based on the free trade of goods (free movement of gas) between Member States and free access to infrastructure for all suppliers may enable the EU countries to possess comparable energy mixes and import dependencies in addition to similar interests and expectations with regards to common energy policy in the area of energy security and energy solidarity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Cornwall, International Trade in Gas and Prospects for UK Gas Supplies, [w:] C. Robins, (red.), Regulating Utilities and Promoting Competition. Lessons for the Future, Cheltenham 2006, s. 45.
 2. The International Comparative Legal Guide to: Gas Regulation 2007. A Practical Insight to Cross-Border Gas Regulation Work - Russia. Global Legal Group, s. 197.
 3. B. Nowak, Energy Market of the European Union: Common or Segmented, "The Electricity Journal" 2010, nr 10, s. 28.
 4. R. Riedel, Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Podejścia teoretyczne, "Zeszyty Centrum Europejskiego Natolin" 2010, nr 40, s. 10.
 5. M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 6. M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010, s. 18.
 7. J. Stern, Security of European Natur al Gas Supplies - The Impact of Import Dependence and Liberalization, "Journal of the Royal Institute of International Affairs" lipiec 2002 r., s. 12.
 8. P. Turowski, Nowe prawo Unii Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski, "Bezpieczeństwo Międzynarodowe" 2011, nr 1/17, s. 83, tekst dostępny również na stronie www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=7012
 9. B. Nowak, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, [w:] W. Sokolewicz (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. 2 - Bezpieczeństwo, Warszawa 2010, s. 219.
 10. B. Nowak, Foreign Direct Investment in Petroleum Sector in Poland. "Journal of Interdisciplinary Economics" 2005, nr 16 s. 58-60.
 11. B. Nowak, Wewnętrzny rynek energii w UE: studium porównawcze na podstawie sektorów energii elektrycznej i gazu a sprawa (kwestia) Polski, Warszawa 2009.
 12. B. Nowak, Forging the External Dimension of the Energy Policy of the European Union, "The Electricity Journal" 2010, nr 1, s. 61.
 13. N. Satori, The European Commission's Policy Towards the Southern Gas Corridor: Between National Interest and Economic Fundamentals, "IAI Working Paper" 2012, nr l, s. 5.
 14. O. Geden, C. Marcelis, A. Maurer, Perspective for the European Union's External Energy Policy "Working Paper FG" 2006, nr 1 s. 5-6 i nast.
 15. J. Krzak, Zaopatrzenie w gaz ziemny. Europa. Polska - problemy dywersyfikacji, "Studia BAS", 2010, nr 1, s. 155.
 16. E. Wyciszkiewicz, One for All - All for One - The Polish Perspective on External European Energy Policy, "Foreign Policy in Dialogue" 2007, nr 20.
 17. A.-M. Sorii, Short Term LNG Sales and Purchase Agreements - Main Components [w:] U. Hammer, M. Roggenkamp (red.), European Energy Law Report III Antwerpen-Oxford, s. 149.
 18. D. Smyrgała (red.), Gazowa "rewolucja przemysłowa " LNG i powstanie globalnego rynku gazu ziemnego, Warszawa 2011, s. 5-6.
 19. E. Waktare, Territorial Restrictions and Profit Sharing Mechanisms in the Gas Sector. The Algerian Case. Competition Policy Newsletter" 2007, nr 3, s. 19-21.
 20. B. Nowak, Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej jako element strategii wewnętrznego rynku energii - wybrane aspekty. Lekcja dla Polski? "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2006, nr 10, s. 2.
 21. Ch. Bankes, Gas Liberalisation and Underground Storage: Developments in the United Kingdom, [w:] M. Roggenkamp, U. Hammer (red.), European Energy Law Report III Antwerpen-Oxford, s. 301, 307-309.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu