BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pater Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Zawilińska Bernadetta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego
Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojcow National Parks
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 1 (48), s. 164-177
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Finanse, Parki narodowe, Finanse publiczne
Finance, National parks, Public finance
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Babiogórski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy
Babia Góra National Park, Ojców National Park
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena przemian w finansowaniu parków narodowych w Polsce w latach 2010-2012. Jako przykład do szczegółowych analiz przyjęto parki narodowe Babiogórski i Ojcowski.(fragment tekstu)

Period of 2010-2012 in Poland was the time of change for national parks, especially in the fi nancing system. Those institutions were converted from state budgetary units into the state-owned legal persons. The changes were intended to improve the economic condition of the parks while managing fi nances independently, and motivate to be more active in applying for external funds, so as to improve eff ectives in using the resources. Over the transition the fi nancial transparency of the parks also improved. An artifi cial duality has been eliminated - the division for the national park and its subsidiary company. The year of 2011 was a time of transition and it was not easy in terms of organization. Yet the year of 2012 shows some changes due to the possibility of keeping the income by the park. Since then, the national park - a state-owned legal person - carries its own fi nancial management covering expenditures for the tasks specifi ed in the Act on nature protection, including the tasks of the National Park Service and administrative costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Financing Protected Areas. Guidelines for Protected Area Managers, red. A. Philips, IUCN, Gland and Cambridge 2000
 2. G. Borrini-Feyerabend, Collaborative management of protected areas, w: red. S. Stolton, N. Dudley, Partnerships form protection. New strategies for planning and management for protected areas, WWF and IUCN, Earthscan, London 1999
 3. Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, red. N. Dudley, IUCN, Gland 2008.
 4. L. Emerton, J. Bishop, L.Thomas, Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options, IUCN, Gland and Cambridge 2006.
 5. P. Eagles, O. Hillel, Improving Protected Area Finance Through Tourism, w: Protected Areas in Today's World: Their Values and Benefits for the Welfare of the Planet, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, "Technical Series" 2008 nr 36.
 6. B. Zawilińska, Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego? w: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., cz. 2, red. A. Harańczyk, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, T. CXL, PAN, Warszawa 2012, s. 259-269.
 7. T. Osiniak, B. Poskrobko, A. Sadowski, Wigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok - Kraków 1993
 8. Rejon Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy - Środowisko - Gospodarka, red. B. Poskrobko, Studia i Materiały nr 1, Politechnika Białostocka, Białystok 1996.
 9. K. Terlecka, A. Górecki, Ojcowski Park Narodowy a kształtowanie się postaw i świadomości ekologicznej jego mieszkańców, Prądnik - Ojców 1998, z. 11-12, s. 369-396
 10. K. Królikowska Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 11. M. Konopka, Warunki i możliwości rozwoju ludności zamieszkującej na obrzeżach obszarów chronionych (Gmina Podgórzyn), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001 z. 905, s. 293-297
 12. A. Bołtromiuk, Ekonomiczny kontekst funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących gmin (Ekonomic context of operation of the Białowieski National Park and the adjacent communes), "Wieś i Rolnictwo" 2010 nr 3(148), s. 130-155
 13. A. Babczuk, W. Krawiec, Reforma sektora finansów publicznych a funkcjonowanie parków narodowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach" 2009 nr 1, s. 20.
 14. E.B. Wiszniewska, Źródła finansowania parków narodowych w Polsce na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego, "Problemy Ekologii" 2004 nr 2, s. 103, 105.
 15. J. Raźny, Źródła finansowania parków narodowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2007 nr 732, s. 106, 107.
 16. M. Duda, Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w jednostki gospodarki budżetowej, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011 LXXIII z. 1., s. 95-107
 17. Ł. Zalewski, Gospodarstwa pomocnicze nie mają motywacji, aby obniżać koszty, "Gazeta Prawna" 2009 23 września.
 18. H. Kraczyńska, Widmo biedy w parkach, "Gazeta Krakowska" 2011 10 maja. J. Partyka, A. Klasa, Ojcowski Park Narodowy. Wiadomości ogólne, w: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda, red. A. Klasa, J. Partyka, Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2008
 19. J. Omylak, Z dziejów poznania i ochrony, w: Światy Babiej Góry, red. D. Ptaszycka-Jackowska, Babiogórski Park Narodowy, Zawoja 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu