BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chwistecka-Dudek Halina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Franchising jako alians strategiczny
Franchising as a Strategic Alliance
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 37, s. 117-128, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Partnerstwo strategiczne, Franchising, Franchising handlowy, Franchising produkcyjny
Strategic alliances, Strategic partnership, Franchising, Retail franchising, Production franchising
Uwagi
summ.
Abstrakt
Alianse traktowane jako strategia współpracy, której celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, mogą przyjmować zróżnicowaną po-stać. Najczęściej przyjmują formy: nonequity alliances, czyli luźnych porozumień dotyczących wspólnych działań usytuowanych w różnych ogniwach łańcucha wartości partnerów, minority equity alliances, czyli częściowego wykupu udziału partnerów (jedno- lub wielostronnych), joint ventures. Obejmują więc powiązania zarówno kapitałowe, charaktery żujące się dużym ryzykiem i wymuszające relatywnie duże zmiany w obszarze zarządzania, jak i niekapitałowe, obarczone dużo mniejszym ryzykiem i koniecznością zmian. Franchising jako forma partnerstwa strategicznego ogólnie sytuuje się w grupie określonej jako noneguity alliances, chociaż zdaniem J. Cygler w umowie franchisingowej występują trochę silniejsze powiązania. Dlatego na tzw. mapie powiązań nonequity alliances powinny znaleźć miejsce między licencjami traktowanymi jako aport jednego z partnerów do umowy a joint ventures. (fragment tekstu)

The development of enterprises has been realized by the strategic alliances which are accomplished by the nonequity alliances, joint ventures and minority alliances. Franchising is one of the forms of the nonequity alliances. It is situated between licences and joint ventures and has its specific positive and negative aspects. A main reason for the development of this strategy was a revolution in the services and introduction of the special services. Franchising has many varieties but all of them can be classified as alliances.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Banachowicz, J. Nowak, M.T. Starkowski: Franchising - czyli klucz do przyszłości. Business Press, Warszawa 2000. s. 3
  2. L. Stecki: Franchising. Dom Organizatora, Toruń 1997, s. 16
  3. B. Fuchs: Umowy franchisingowe Zakamycze, Kraków 1998. s. 23.
  4. B. Pokorska: Franchising - istota, zalety i wady. "Handel Wewnętrzny" 1997. nr 4-5
  5. K. Bagan-Karluta: Umowa franchisingu. C.H. Beck. Warszawa 2001, s. 21-23.
  6. I. Steinerowska-Streb: Szanse i zagrożenia polskich przedsiębiorstw sektora MSP decydujących się na uczestnictwo w systemach franchisingowych. "Handel Wewnętrzny" 2003. nr 2.
  7. H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. Wyd. PSB. Kraków 2000.
  8. A. Skiba: Licencyjny biznes w Polsce. Franczyzna rozwija skrzydła. "Gazeta Prawna" 2004. nr 49
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu