BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawada Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Produkt ekologiczny miasta
Ecological Produkt of the City
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 1 (48), s. 178-185
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Produkt, Konkurencyjność, Miasto, Polityka ekologiczna
Natural environment, Product, Competitiveness, City, Ecological politics
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest omówienie znaczenia produktu ekologicznego miasta dla: tworzenia odpowiednich warunków życia dla mieszkańców i podnoszenia konkurencyjności miasta, M-Konkurencyjności. W tym celu omówiono znaczenie kreowania PEM, zde􀏐iniowano pojęcie PEM, wskazano instrumenty do jego kreowania oraz wskazano relacje pomiędzy nim a polityką państwa.(fragment tekstu)

The contents of the article refers to a ecological product of the city, which arises on the basis ecological environment of the city and of usable ecological city values. The author exposed areas decisive for the qualities of a product, which are: economy waste, air pollution, environmental protection, environmental education and reducing consumption. The article also contains economic instruments, that are decisive for the qualities a ecological product of the city such as: charges, taxes, donations, administrative fi nes, subsidies and ecological fi nancial indemnities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 90.
 2. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 194.
 3. W. Podgórski, Podstawy ekologii, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 4. P. Bury, T. Markowski, J. Regulski, Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993, s. 123.
 5. A. Stanowicka-Traczyk, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2008, s. 103.
 6. S. Kauf, Koncepcja marketingu jako determinanta wzrostu konkurencyjności miast, w: Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, red. J. Słodczyk, Z. Jakubczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 245.
 7. M. Drozda, Prawne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty gospodarki odpadami niebezpiecznymi w powiązaniu z ochroną środowiska naturalnego, w: Ekonomia, gospodarka a środowisko, red. T. Borys, B. Fiedor, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 79, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 59.
 8. Rączaszek, P. Sabah, M. Wieczorek, Problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską na przykładzie Województwa Śląskiego i miasta Częstochowy, w: Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, red. J. Słodczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 443-444.
 9. W. Mirowski, Wpływ świadomości i kultury ekologicznej na ekologizację turystyki, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju, red. S. Bosiacki, Akademia Wychowania Fizycznego, Agawa, Poznań 2002, s. 20.tu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 59.
 10. W. Mirowski, Wpływ świadomości i kultury ekologicznej na ekologizację turystyki, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju, red. S. Bosiacki, Akademia Wychowania Fizycznego, Agawa, Poznań 2002, s. 20.
 11. H. Kruk, Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2010, s. 77.
 12. T. Borys, Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, w: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005, s. 59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu