BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdanowicz Leszek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rada nadzorcza a kreowanie strategii spółki
The Supervisory Board and the Creation of the Company's Strategy
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 6, s. 200-210, bibliogr. 30 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Spółki akcyjne, Strategia przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny, Zarządzanie strategiczne
Supervisory board, Joint stock companies, Corporation strategies, Corporate governance, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania na temat roli rad i ich wpływu na strategie spółek są intensywnie prowadzone na całym świecie. Niniejsze opracowanie wpisuje się w ten trend, a jego celem jest przedstawienie roli rad nadzorczych w całym procesie zarządzania strategicznego. W pierwszej części opisano znaczenie rady nadzorczej w spółce akcyjnej. W drugiej - rolę rady nadzorczej w procesie zarządzania strategicznego wg D.A. Nadlera, B.A. Behan i M.B. Nadlera. W trzeciej przedstawiono zaangażowanie rad w ten sam proces, ale na przykładzie innego, bardziej rozbudowanego modelu procesu zarządzania strategicznego, a mianowicie modelu R. Lyncha. Całość kończy się podsumowaniem, w którym przypomniano najważniejsze wnioski i wskazano kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

Reflections on the role of boards of directors and their impact on corporate strategies are intensively carried out throughout the world. This study is part of this trend, and its aim is to present the role of the supervisory board in the process of strategic management. The first part describes the importance of the supervisory board of a joint-stock company. The second part depicts the engagement of the board of directors in the process of strategic management by D.A. Nadler, B.A. Behan and M.B. Nadler. The third part shows the involvement of the supervisory board in the same process, but as an example of another, more solution-built model of the strategic management process by R. Lynch. The whole concludes with a summary, which pointed out the main conclusions and the directions for further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 2. Baysinger B., Hoskisson R.E. (1990), The composition of boards of directors and strategic control: Effects on corporate strategy, "Academy of Management Review", no. 1.
 3. Bohdanowicz L. (2013), Aktywność rad nadzorczych w procesie zarządzania strategicznego, Referat na VI Ogólnopolską Konferencję z cyklu "Zarządzanie rozwojem organizacji" nt. "Rola kadry kierowniczej w rozwoju spółczesnej organizacji", Politechnika Łódzka, 15-17 maja (materiały w druku).
 4. Cadbury A. (2003), Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View, Oxford University Press, Oxford.
 5. Czerniawski R. (2009), Odpowiedzialność karna akcjonariuszy i członków rad nadzorczych spółek akcyjnych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Hermalin B., Weisbach M. (2003), Boards of directors as an endogenously determined institution: A survey of the economic literature, "FRBNY Economic Policy Review", no. 9.
 7. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny: Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Jeżak J. (2010), The Board of Directors as an Active Participant in the Strategic Decision-making Process: Theory and Practice (Empirical evidence), Finance and Corporate Governance Conference 2010 Paper, http://ssrn.com/abstract=1533796, dostęp dnia 09.01.2010.
 9. Jeżak J., Bohdanowicz L. (2005), Struktura i formy sprawowania władzy w polskich spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczących rad nadzorczych badanych spółek [w:] Jeżak J. (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Kaplan S.N., Reishus D. (1990), Outside directorships and corporate performance, "Journal of Financial Economics", no 27.
 11. Koładkiewicz I. (2012), Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Krupski, R. (1998), Zarządzanie strategiczne: Koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Lachiewicz S. (2005), Rola i zasady funkcjonowania zarządu w strukturze spółki akcyjnej [w:] J. Jeżak (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Litewski W. (1994), Rzymskie prawo prywatne, PWN, Warszawa.
 15. Lynch R. (2000), Corporate strategy, Prentice Hall, Harlow.
 16. Mace M. (1971), Directors: Myth and Reality, Harvard University Press, Cambridge.
 17. McNulty T., Pettigrew A.M. (1999), Strategists on boards, "Organization Studies", no. 1.
 18. Nadler D.A., Behan B.A., Nadler M.B. (2006), Building Better Boards: A blueprint for effective governance, Jossey-Bass, San Francisco.
 19. Pawlak M. (1996), Działalność rady nadzorczej w spółce akcyjnej na przykładzie doświadczeń niemieckich, Wydawnictwa Uczelniane, Politechnika Lubelska, Lublin.
 20. Peterson A. (2004), Improving Board Information Flow, "The Corporate Board", no. 3.
 21. Pugliese A., Bezemer P.-J., Zattoni A., Huse M., Van den Bosch F.A.J., Volberda H.W. (2009), Boards of Directors' Contribution to Strategy: A Literature Review and Research Agenda, "Corporate Governance: An International Review", no. 3, 2009.
 22. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 23. Stańczyk, E. (1998), Struktura procesu zarządzania strategicznego [w:] Zarządzanie strategiczne: Koncepcje, metody, Krupski R. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Stiles P. (2001), The impact of the Board on Strategy: An Empirical Examination, "Journal of Management Studies", vol. 38, no. 5.
 25. Stiles P., Taylor B. (2002), Boards at Work: How Directors View their Roles and Responsibilities, "Corporate Governance: An International Review", no. 4.
 26. Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2001), Własność i kontrola polskich korporacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 27. Tricker B. (2009a), Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, Oxford University Press, Oxford.
 28. Useem M, Zelleke A. (2006), Oversight and delegation in corporate governance: Deciding what the board should decide, "Corporate Governance: An International Review", no 1.
 29. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 30. Zahra S., Pearce J. (1989), Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model, "Journal of Management", no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu