BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belof Magdalena (Politechnika Wrocławska), Kukuła Marta (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Wysoka jakość przestrzeni publicznej i usług miarą sukcesu małych miast we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym
A High Quality Public Sphere and Service Sector as a Measure of Success for Small Cities In The Wroclaw Metropolitan Area
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 15, s. 97-114, fot., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Słowa kluczowe
Jakość usług, Miasto, Sektor usług, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Jakość życia, Przestrzeń publiczna
Quality of services, City, Services sector, Town spatial development, Quality of life, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocławski Obszar Metropolitalny
Wroclaw Metropolitan Area
Abstrakt
W artykule zaprezentowano pozytywne zmiany, jakie w ostatnich latach zachodzą w sferze przestrzeni publicznych oraz usług w wybranych miastach znajdujących się w strefie oddziaływania metropolii wrocławskiej. Obszar metropolitalny Wrocławia posiada wyraźnie wykształconą strukturę policentryczną, co stwarza sytuację, w której mniejsze ośrodki konkurują o mieszkańców zarówno z miastem centralnym, jak też z gminami wiejskimi, gdzie przebiegają dynamiczne procesy suburbanizacji. W ostatnich latach czynnikiem sukcesu, którym jest zahamowanie odpływu lub wręcz zwiększenie liczby mieszkańców w małych miastach, wydaje się być świadoma polityka władz lokalnych skierowana na kreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych i usług, w tym zwłaszcza usług społecznych. Aspiracją autorek jest próba zweryfikowania tej tezy poprzez zbadanie korelacji pomiędzy poprawą jakości przestrzeni publicznych i usług a wzrostem atrakcyjności ośrodków jako miejsc zamieszkania w obszarze metropolitalnym. (abstrakt oryginalny)

The article presents positive changes that have occurred recently in the public sphere and service sector in selected communities located within the Wroclaw metropolitan area. The clearly polycentric structure of the Wroclaw metropolitan area allows smaller geographical units to compete for residents not only with the main city, but also with nearby rural districts that are undergoing intensive suburbanization. In recent years, a factor determining whether an outflow of residents from a community can be prevented, or the number of residents even increased, has been the conscious adoption of policies by local governments aimed at creating high-quality public space and services, especially social services. The authors will attempt to verify this by examining the correlation between improvements in the public sphere and an increase in the attractiveness of real estate in a metropolitan area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja strategii rozwoju lokalnego miasta i gminy Kąty Wrocławskie na lata 2009-2020, 2008.
 2. Lokalny program rewitalizacji miasta Oleśnica, 2008.
 3. Lokalny program rewitalizacji miasta Środa Śląska na lata 2010-2013, 2011.
 4. Program ochrony środowiska dla Miasta Oleśnica, 2004.
 5. Program ochrony środowiska gminy Kąty Wrocławskie na lata 2010-2013 z perspektywą do Roku 2017, 2010.
 6. Program ochrony środowiska miasta Środa Śląska, 2011.
 7. Program opieki nad zabytkami miasta Oleśnicy w latach 2011-2014, 2011.
 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska, 2011.
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U., 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
 10. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, 2006.
 11. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka, 2007.
 12. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu