BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cicirko Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kasowy dochód do opodatkowania - rozważania teoretyczno-empiryczne
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 37-49, tab., bibliogr. 3 poz.,
Słowa kluczowe
Dochód podatkowy, Forma opodatkowania, System podatkowy
Tax revenue, Form of taxation, Tax system
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Kończąc powyższe rozważania i analizy (prezentujące autorskie podejście do kasowej podstawy do opodatkowania), należy podkreślić jeden zasadniczy fakt, że zmiana podstawy opodatkowania z "memoriałowej" na "kasową" nie musi powodować obniżenia wpływów budżetowych. Jednakże uwypuklenia wymaga fakt przesunięcia momentu zapłaty podatku w ujęciu kasowym w odniesieniu do ujęcia memoriałowego. "Kasowe" podejście zazwyczaj będzie odmienne od "memoriałowego". Jednakże nie oznacza to, że podatnik zapłaci mniejszy podatek. Spowoduje to jedynie, że płatności podatku będą rozłożone w czasie inaczej niż płatności podatku memoriałowego (prawdopodobnie nastąpi jego opóźnienie), ale jednocześnie zaistnieje stan dopasowania momentu zapłaty podatku do możliwości finansowych podmiotu. Zaobserwowane i zaprezentowane tu argumenty dają wyraźne podstawy do stwierdzenia, że obowiązujący w Polsce system podatkowy nie respektuje podstawowych zasad podatkowych, powodując jednocześnie, iż obciążenia fiskalne nie są dostosowane do sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w zakresie płynności. Przeprowadzona analiza finansowa badanych przedsiębiorstw pozwala stwierdzić, że obecny system podatkowy nakazuje płacenie podatku podmiotom prawnym nie tylko przy wykazywaniu straty brutto, ale również przy wykazywaniu ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Łamana jest w takim przypadku podstawowa zasada podatkowa - zasada ekonomiczna, która mówi wprost, że podatek winien być pokrywany z bieżących dochodów. Pamiętać należy, że wykazywanie dochodu to nie to samo, co wykazywanie nadwyżki finansowej, która pozwala pokryć zobowiązania podatkowe(fragment tekstu)

The article presents selected issues connected with research done in the Chair of Finance in WSE on financial liquidity. The article is to determine deficiencies and weaknesses of taxation principles in relation to entities running business and to present generally the alternative way of taxing business activity in the form of cash flow tax. Additionally, the article presents results of the simulation of implementation of author's concept of cash based taxation with reference to companies listed and unlisted on the Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown E. C., Business-income taxation and investment incentives, w: Income, employment and public policy, essays in honor of Alvin H. Hansen, praca zbiorowa pod red. L. A. Metzlera, New York 1948.
  2. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
  3. Wędzki D., Sierpińska M., Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, PW E, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu