BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierak Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Maśloch Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Górniak Remigiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Fundusze Unii Europejskiej jako instrument niwelowania dysproporcji zagospodarowania jednostek terytorialnych w Polsce - lata 2004-2006 (synteza badań statutowych
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 50-71, rys.,tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Samorząd terytorialny, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
EU funds, Local government, National Development Plan
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
A nalizując wpływ funduszy pomocowych na rozwój polskich regionów i niwelowanie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy najbiedniejszymi i najzamożniejszymi województwami, należy stwierdzić, że pojawiły się pierwsze symptomy świadczące o skuteczności podejmowanych działań. Lata 2004-2006 to okres dynamicznych przemian zarówno w skali gospodarczej, jak i społecznej. Dzięki dostępności środków pomocowych w ramach UE i realizowanych z ich pomocą inwestycji polskie regiony nadrabiają zaległości w poziomie rozwoju w stosunku do najbardziej rozwiniętych regionów europejskich.(fragment tekstu)

The article discusses the results of research concerning analysis of impact of EU funds on the development of Polish territorial entities in 2004-2006. T he main goal of mandatory research was the evaluation of EU funds as a source of equalizing disproportionate development of territorial entities in Poland. It is worth remembering that in 2004-2006 EU earmarked 23 bn euros within structural funds and Cohesion Fund. Poland received 12.8 bn from this amount. Another goal of the research was to assess the achievements of territorial self-government and to determine its role in the development of local growth local. In the research special attention was paid to examine the determinants of social and economic development of Polish regions in 2004-2006. The time scope of research was 2004-2006, i.e. the first period of support for Poland with EU structural funds and Cohesion Fund(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borodo A., Samorząd terytorialny: system prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa 2006
  2. Jankowska A., Kierkowski T., Knopik R., Fundusze pomocowe dla Polski, "Unia Europejska", 2003, Nr 8.
  3. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
  4. Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004-2006. Podstawowe informacje, Dokument przygotowany wspólnie z Komisją Europejską; zatwierdzony przez Wysokich Komisarzy KE 10 grudnia 2003 r., przyjęty przez Radę Ministrów 23 grudnia 2003 r., MGiPS, Warszawa 2003
  5. Polska i jej fundusze: 2004-2006, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  6. Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2006 r., Katowice 2008, www.stat.gov.pl, 10 grudnia 2008 r.
  7. Sprawozdanie z realizacji w 2006 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, IZ PWW , czerwiec 2007 r.
  8. Wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - stan na sierpień 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu