BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cenkier Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Struktura finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
Structure of Financing Public Private Partnership Projects
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 72-84, tab., bibliogr. poz., 9
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Finanse prywatne, Inwestycje publiczne, Finansowanie projektów
Public finance, Private finance, Public investment, Projects financing
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne, jako metoda wykonywania zadań publicznych, stosowane w odpowiedni sposób może prowadzić do uzyskania wielu korzyści. Z punktu widzenia sektora publicznego (ujęcie makroekonomiczne), na którym spoczywa odpowiedzialność za stan infrastruktury i jakość świadczonych usług publicznych, szczególnie istotna może wydawać się możliwość finansowania inwestycji publicznych ze środków prywatnych. Zastąpienie finansowania publicznego w całości lub w części finansowaniem prywatnym nie tylko oddala konieczność zwiększania podatków i zaciągania przez państwo długu, ale pozwala zaoszczędzić środki finansowe pozostające do dyspozycji władz publicznych. Rodzi to określone, pozytywne skutki dla stanu finansów sektora publicznego. W szczególności, możliwe jest przeznaczenie "uwolnionych" w ten sposób środków na inne cele, np. na finansowanie potrzeb administracji publicznej(fragment tekstu)

The structure of capital in public private partnership projects is built on account of the specific character of every implemented undertaking. P rojects may be financed with funds provided by private or public sector. The agreement signed by the parties determines the specific form of capital to be involved to accomplish the project and the predicted share of funds from different sources. T he impact of investments on the level of deficit and public debt depends on degree of financial involvement of each sector. The more investment on the part of the private sector, the lower the impact of the project on the public sector financial condition and the other way round.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. BOT OT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, Difin, Warszawa 2006
  2. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, CeDeWu, Warszawa 2005.
  3. Budina N., Polackova Brixi H., Irvin T., Public-Private Partnerships In the New EU Member States. Managing Fiscal Risks, World Bank Working Paper, The World Bank, Washington, D.C. 2007.
  4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee C ommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
  5. Journal of Project Finance, np. rocznik 1999.
  6. Managing Fiscal Risks, World Bank Working Paper, The World Bank, Washington, D.C. 2007
  7. New Decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnerships, Eurostat Press Office, 18/2004 - 11 February 2004, Luxembourg
  8. Resource Book on PPP case studies, European Commission, Directorate-General Regional Policy, June 2004
  9. Yescombe E.R., Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego, Wolter Kluwers Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu