BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Olga (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza przedinwestycyjna jako element integralny transakcji funduszy private equity
Preinvestment Analysis as an Integral Element of Transaction of Private Equity Funds
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 85-93, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze private equity, Struktura przedsiębiorstwa, Zatrudnienie, Nieuczciwa konkurencja
Private equity funds, Structure of company, Employment, Unfair competition
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Dokładnie i z należytą starannością (w świetle definicji) przeprowadzone badanie due diligence pozwala na ocenę wielu aspektów działalności spółki. Zdaniem największych firm doradczych istotne dla funduszy private equity są wszelkie informacje dotyczące wewnętrznej struktury firmy, jak: stosunki własnościowe, kompetencje jej organów, przepływ informacji, ocena polityki zarządu, w tym zasady i formy zatrudnienia, programy i świadczenia dla pracowników, usługi obce, BHP , ochrona środowiska czy konflikty interesów. Nie do przecenienia są także identyfikowane ryzyka i zagrożenia w działalności przedsiębiorstwa, związane m.in. ze sprawami sądowymi, egzekucjami, sporami pracowniczymi, niedozwolonymi praktykami, działaniami nieuczciwymi z zakresu konkurencji. (fragment tekstu)

In the investment process of private equity funds there is a moment before the purchase of shares in the new company, when fund managers should pay special attention to the procedure connected with carrying out a very detailed analysis of information from the company to be the investment target. The analysis, called due diligence, consists in gathering and verifying comprehensive data on the company to be invested in, its environment and business area. Due diligence, carried out accurately and with proper care (according to the definition) enables to assess numerous aspects of company activity. In the opinion of largest consultancies, it is essential for private equity funds to possess information about the internal structure of the company, e.g. property relations, competences of units, information flow, appraisal of management policy, including principles and forms of employment programmes anf benefits for employees, outsourced services, health and safety regulations, environmental protection and conflict of interest. What cannot be overestimated is the identification of risk and threat in company operation connected with judicial matters, debt collections, labour disputes, illegal practices or dishonest competition. It can be stated that due diligence is an integral element of private equity funds investment process. The information obtained in the course of analysis helps optimise terms and conditions of the investment agreement and facilitates management of the company whose shares are to be purchased.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fura M., Axel Springer zrezygnował z "Rzeczpospolitej", "Gazeta Prawna" z 19 marca 2009 r.
  2. Panfil M., red., Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2008.
  3. Rankine D., Howson P., Przejęcia. Strategie i procedury, PW PW E, Warszawa 2008.
  4. Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004
  5. The Securities Act of 1933, section 11.
  6. Wrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
  7. www.evca.eu.
  8. www.deloitte.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu