BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mieszajkina Elena (Politechnika Lubelska), Rybacha Anna (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Ocena nowoczesności zarządzania przedsiębiorstwami Lubelszczyzny
Evaluation of Modernity Management in the Region of Lublin
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 3 (23), s. 73-85, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Metody zarządzania, Innowacje, Innowacje w organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorczość
Methods of management, Innovations, Innovations in organization, Enterprise management, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lubelszczyzna
Abstrakt
Zarządzanie współczesnymi firmami powinno być przedsiębiorcze. Wymaga to wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania. Przedstawiono wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny, będących laureatami nagrody "Lubelski Orzeł Biznesu". Celem badań było sprawdzenie wiedzy i zakresu zastosowania nowoczesnych rozwiązań menedżerskich w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Otrzymane wyniki pozwoliły na ocenę nowoczesności zarządzania w odniesieniu do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Menedżerowie dużych przedsiębiorstw posiadają większą wiedzę i częściej stosują nowoczesne rozwiązania kierownicze.(abstrakt oryginalny)

Management of present businesses must be enterprising. It does require the implementation of modern management methods. The authors have presented the results of pilot studies carried out in enterprises in the region of Lublin, which are the winners of the "Lublin Business Eagle" prize. The aim of this study was the test of knowledge and scope of application of modern management solutions in all-sizes enterprises. The results have allowed to estimate the modern management for large, medium and small-sized enterprises. Managers of large companies have greater knowledge and more likely would use modern management solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk W., Czekaj J.: Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i zarządzania, [w:] Lachewicz S., Nogalski B. (red.): Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 2. Denning S.: Radykalna rewolucja w zarządzaniu. Przewodnik menedżera. Helion, Gliwice 2012.
 3. Mieszajkina E.: Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie", nr 2(10). Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 4. Mieszajkina E.: The role of modern management concepts in the creation of enterprising organizations, [in:] Sitko W., Rakowska A. (ed.): Creating The Entrepreneurship In Contemporary Organizations. Dom Organizatora, Toruń 2009.
 5. Rigby D., Bilodeau B.: Management Tools 2011: An Executive's Guide. Bain & Company, Inc., Boston 2011.
 6. Sitko W., Mieszajkina E.: Kreowanie zarządzania przedsiębiorczego w organizacjach przemysłu wydobywczego. "Przegląd Górniczy", nr 9(1066), 2011.
 7. Sitko W., Mieszajkina E.: Niepewność w zarządzaniu a rozwój organizacji. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 37. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 8. Timmons J.A.: New Venture Creation. Irwin, Homewood, Boston, MA 1994.
 9. Wojtysiak-Kotlarski M.: Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu. SGH, Warszawa 2011.
 10. www.bglitvak.ru/?page_id=87, dostęp 26.03.2012.
 11. www.aup.ru/books/m498/, dostęp 07.02.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu