BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puciato Daniel (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czas wolny jako determinanta jakości życia na przykładzie badań empirycznych
Leisure as Determinant of Life Quality Exemplified by Empirical Research
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 97-109, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Czas wolny, Jakość życia, Dobrostan
Empirical researches, Leisure time, Quality of life, Well-being
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Odpowiednia ilość właściwie zagospodarowanego czasu wolnego może przyczynić się do lepszego funkcjonowania współczesnego człowieka. W czasie wolnym może on nie tylko regenerować swoje siły, ale również rozwijać zainteresowania, pogłębiać wiedzę, czy kształtować właściwe relacje interpersonalne z innymi ludźmi. Przyczynić się to może nie tylko do poprawy jakości życia w wymiarze jednostkowym, ale również do wystąpienia wielu pozytywnych zjawisk w obrębie całych społeczności. Ogromna złożoność omawianych tu kwestii, duży indywidualizm w percepcji dobrobytu i dobrostanu oraz niedoskonałość stosowanych narzędzi badawczych powodują, że uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi na postawione we wprowadzeniu do niniejszego artykułu pytanie badawcze jest sprawą niełatwą. Pomimo tych obiektywnych ograniczeń metodologicznych, pokusić się jednak można o stwierdzenie, że ocena możliwości swobodnego wyboru spędzania wolnego czasu jest ważnym czynnikiem, wpływającym na poczucie zadowolenia z własnego życia badanych.(fragment tekstu)

The disappointment with economic growth formerly regarded as an explicitly positive phenomenon was the origin of philosophy of life quality. The opportunity to make use of leisure in most preferable way is presently a more and more important aspect of life satisfaction. This article tries to answer the following research question: Is the assessment of opportunity to spend leisure in a favourite way significant to build up life satisfaction of the respondents? The material used in this study comes from the survey carried out among 400 random selected families at Jedlina-Zdrój. The analysis of data was based on multiple regression analysis. The research proves that the opportunity to make free use of leisure is very important for life satisfaction of the respondents. People who can freely make use of their leisure are happier than those who do not have this opportunity. The improvement of the material situation of a lot of Polish households as well as higher and higher life span of Poles make further research necessary(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999
 2. Balicki L., Tyc W., Mikroekonomia, Oficyna Wydawnicza A-F-T, Jelenia Góra 2001.
 3. Bargadaa M., The role of time in the action of consumer, "Journal of Consumer Research", No. 3, 1990.
 4. Bombol M., Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, "Monografie i Opracowania", Nr 537, SGH, Warszawa 2005.
 5. Bombol M., Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, "Monografie i Opracowania", Nr 555, SGH, Warszawa 2008.
 6. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002
 7. Czapiński J., Szczęście - złudzenie czy konieczność?, w: Złudzenia, które pozwalają żyć, red. M. Kofta, T. Szutrowa, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1991
 8. Dmoch T., Rutkowski J., Badanie poziomu i jakości życia, "Wiadomości Statystyczne", Nr 10, 1985.
 9. Dumazedier J., Current problems of the sociology of leisure, "International Social Science Journal", No. 2, 1960.
 10. Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji, w: Teoria i metodyka rekreacji, red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński, AWF, Poznań 2001
 11. Kozłowski T., Popnatura i masowa nuda, w: Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, UMK, Toruń 2004.
 12. Kreps J., Spendgler J., Future options for more free time, w: The future of work, red. F. Best, New Jersey 1973
 13. Mishan E., Spór o wzrost gospodarczy, PIW , Warszawa 1996.
 14. Puciato D., Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowiskowej na przykładzie Jedliny Zdroju, "Studia i Monografie", Nr 230, Opole 2008.
 15. Rusnak Z., Kozyra C., Przykład ankietowego badania jakości życia studentów, "Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego", Nr 6, 2001.
 16. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1996.
 17. Słaby T., Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne", Nr 6, 1990
 18. Słaby T., Poziom i jakość życia, w: Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. T. Panek, A. Szulc, SGH, Warszawa 2004
 19. Tarkowska E., Społeczeństwo różnych rytmów: przypadek Polski na tle tendencji globalnych, w: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Wydawnictwo Naukowe PWN PWN PWN , Warszawa-Kraków 1999
 20. Tauber D. R., Pedagogika czasu wolnego, WSHiG, Poznań 1998
 21. White M., Sympathy for the Devil, H.D. Macleod and W.S. Jevon's theory of political economy, "Journal of the History of Economic Thought", Nr 26, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu