BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łysik Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Raje podatkowe jako szczególne miejsca unikania opodatkowania
Tax havens as Special Places to Avoid Taxation
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 139-151, rys.,tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Raje podatkowe, Prawo podatkowe, Przedsiębiorca
Tax havens, Tax regulations, Entrepreneur
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Prawo podatkowe często odgrywa niebagatelną rolę w podejmowaniu decyzji biznesowych, w tym tych strategicznych i mających wpływ na całokształt prowadzonej działalności. Wpływ ten jest wyraźnie widoczny w przypadku tzw. międzynarodowego planowania podatkowego, czyli optymalizacji obciążeń publicznoprawnych, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowego prawa podatkowego oraz wewnętrznych rozwiązań poszczególnych państw, zwanych potocznie rajami lub oazami podatkowymi.Dążenie podmiotów gospodarczych do minimalizowania obciążeń podatkowych ma wpływ zarówno na społeczną, jak i gospodarczą politykę państw. Optymalizacja podatkowa wymusza na krajowym systemie podatkowym jego zmianę przez obniżenie podstaw opodatkowania, zmianę struktury obciążeń fiskalnych nakładanych na przedsiębiorców, udogodnienie procedur koniecznych do pobierania podatków. Ogranicza to swobodę państwa w prowadzeniu polityki podatkowej.(fragment tekstu)

Tax law often plays a role of no small importance in making business decisions, including those strategic and effecting the entire business. The impact is especially conspicuous in the case of the so called international tax planning, i.e. optimisation of public and legal burdens with consideration to international tax law regulations and internal solutions of individual countries called popularly tax havens or tax oases. The present study aims at answering a question whether tax havens should be explicitly associated as tools to hide incomes and places where twisted business is done or regarded as perfectly legal instruments of tax optimisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Rady EWG Nr 90/435/EEC z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek z różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa Parent-Subsidiary).
  2. Dyrektywa Rady EWG Nr 90/435/EEC z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek z różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa Parent-Subsidiary).
  3. Kanp W., Wójcik P., Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji krajów o łagodnym reżimie podatkowym, "Przegląd Podatkowy", Nr 5/2007.
  4. Kośmider A., Szkodliwa konkurencja podatkowa - nowy problem światowy, "Biuletyn Skarbowy", Nr 1/2001.
  5. Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  6. Międzynarodowy Słownik Podatkowy, Warszawa 1997
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych (Dz.U. z dnia 30 maja 2005 r.).
  8. www.offcen.pl, 3 grudnia 2008 r.
  9. www.taxways.pl, 3 grudnia 2008 r
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu