BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrodzki Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wybrane produkty bankowe jako czynnik ograniczania ryzyka w małej i średniej firmie
Selected Banking Products as a Factor to Minimise Risk in Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 152-166, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Ryzyko, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Produkty bankowe
Business activity, Risk, Small business, Bank product
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Ryzyko jest nieodłączną częścią handlu, jednak współpraca z niesolidnymi kontrahentami, nieprzewidywalne kursy walut, ryzykowny kontrakt czy nieodpowiednie zabezpieczenie gotówki niejedną już firmę doprowadziły do upadłości lub postawiły w jej obliczu. Aby uniknąć tej sytuacji, trudne sprawy warto powierzyć takim profesjonalistom, jak banki, firmy faktoringowe, dzięki którym znacznie możemy ograniczyć bądź wyeliminować ryzyko towarzyszące prowadzonej działalności gospodarczej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane produkty finansowe, które bezpośrednio lub pośrednio mogą zmniejszyć ryzyko towarzyszące prowadzonej działalności gospodarczej. Poprzez usługi bankowe związane z obrotem gotówkowym, jak wpłaty do wrzutni nocnych czy usługi konwojowania gotówki, firma może się zabezpieczyć przed napadem rabunkowym, gdyż minimalizuje czas przetrzymywania gotówki w swojej siedzibie. Gwarancje bankowe są produktami, które są szczególnie korzystne od strony ich beneficjenta, gdyż z reguły gwarantują mu/zabezpieczają go np. przed niesolidnym wykonaniem robót przez inną firmę. Faktoring natomiast może być pro14(fragment tekstu)

The article proves that among a comprehensive offer of banking services one can find specific products which thanks to their constructions and purposes enable SMEs to minimise or get rid of risks of running business or an individual transaction. So far most of such products have been addressed to larger companies. However, at present SMEs are becoming more and more important. The offers made by banks, leasing and factoring or insurance companies are becoming more developed and tailored to suit SMEs needs. A mong financial products, which in direct or indirect way, can minimise the risk of running business are: banking services linked to cash collection, guarantees, treasury products, document collection product or letter of credit. T he article contains a description of specific character of selected financial products and opportunity to use them in order to minimise risk in small and medium sized enterprises(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębniewska M., Sołoma A., Bankowość. Produkty. Usługi. Rynek, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
  2. Gąsowska A., Operacje zagraniczne, Bankowość. Podręcznik Akademicki, W. Jaworski, Z. Zawadzka, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2005.
  3. Grzywacz J., Podstawy Bankowości, wyd. 2, rozszerzone i zaktualizowane, Difin, Warszawa 2006
  4. Grzywacz J., Współpraca Przedsiębiorstwa z Bankiem, wyd. 5, rozszerzone i zaktualizowane, Difin, Warszawa 2006.
  5. Jaworski W., Zawadzka Z., Bankowość. Podręcznik Akademicki, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2005
  6. Klimek K., Kilka słów o faktoringu, "Przegląd Finansowy Bankier.pl", Nr 41 (48), z 29 września 2008 r
  7. Krzyżkiewicz Z., Operacje banków uniwersalnych, Bankowość. Podręcznik Akademicki, W. Jaworski, Z. Zawadzka, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2005.
  8. Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 2002, Nr 72 poz. 665, ze zm.
  9. Zawadzka Z., Ryzyko Walutowe, Bankowość. Podręcznik Akademicki, W. Jaworski, Z. Zawadzka, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2005.
  10. http://www.polbank.pl/korporacje/fxswap.html, z 25 stycznia 2009 r
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu