BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bołkunow Wiktor (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Derkacz Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Privatesourcing, czyli partnerstwo publiczno-prywatne jako forma globalnego sourcingu
Privatesourcing: Public-Private Partnership as a Form of Global Sourcing
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 96, s. 9-33, rys.,tab.,bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Outsourcing, Offshoring
Globalization, Public-Private Partnerships (PPP), Outsourcing, Offshoring
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Globalizacja, gospodarka światowa i krajowa, outsourcing, offshoring, zarządzanie kluczowymi kompetencjami, partnerstwo publiczno-prywatne, globalny proces sourcingu, wskaźniki mikro i makroekonomiczne, czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, delokalizacja, funkcje ekonomiczne i biznesowe, te i jeszcze kilka innych pojęć przewijały się przez całe powyższe opracowanie. Miało to określony cel, jaki sobie postawili autorzy. Ten cel to wyjaśnienie pojęcia, które stało się tu kluczowe - privatesourcing. Partnerstwo publiczno-prywatne, jako proces realizacji zadań publicznych, w perspektywie globalnego sourcingu zostało opisane jako swoista koncepcja zarządzania kompetencjami. Privatesourcing zdefiniowano jako formę zarządzania i organizację procesu realizacji określonych funkcji ekonomicznych. Dla zadośćuczynienia zasadom metodologii przyjrzyjmy się jeszcze raz temu zagadnieniu, odnajdując końcowe wnioski wypływające z tego opracowania. Kluczowym procesem gospodarczym w powyższych rozważaniach było partnerstwo publiczno-prywatne. Zostało ono zdefiniowane jako długookresowa współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, mająca na celu wspólną realizację przedsięwzięcia o charakterze użyteczności publicznej, opartą na umówionym podziale zadań i ryzyk we wspólnie stworzonej strukturze organizacyjnej. Jest to proces gospodarczy charakteryzujący się w pierwszym rzędzie specyfiką funkcji biznesowej, która jest określona odpowiednimi przepisami i stanowi zadanie własne JST. Fakt ten bezpośrednio prowadzi nas do drugiej charakterystyki PPP , czyli do typologii podmiotów tego procesu. Podmiotem inicjującym proces realizacji zadania(fragment tekstu)

The public-private partnership is a crucial element of the national economy, which has a significant impact on macroeconomic indicators. In the study, the partnership is described as a part of the process of globalization, with a new definition suggested - privatesourcing: PPP in the process of the global sourcing(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bołkunow W., Prawne aspekty fuzji i przejęć na rynku kapitałowym UE, Polska w UE - strategie rozwoju, perspektywy i problemy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 2. Derkacz A., Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście nowej ustawy, www.arkadiuszderkacz.prv.pl
 3. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa-Wrocław 1997
 4. Gupta S., Puranam P., Srikanth K., Services sourcing In the banking and financial services industries. Exploding myths and describing empering best practice, The Capital Markets Company N.V. and London Business School 2006.
 5. Kornberger-Sokołowska E. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego i śląskiego, Warszawa 2008
 6. Marszałek A., Model kluczowych kompetencji jako instrument rozwoju firmy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 700(2006), Kraków 2006.
 7. Puślecki Z. W., Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki, w: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, WAiP, Warszawa 2008.
 8. Rybiński K., Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, w: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, WAiP, Warszawa 2008
 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI Kadencji, Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk sejmowy Nr 1180, Warszawa 2008, www.orka.sejm.gov.pl
 10. Szymaniak A. (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, WAiP, Warszawa 2008.
 11. Zorska A., Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji.
 12. Ustawa z dnia 28 czerwca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.u. 2005, nr 169 poz. 1420).2.
 13. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.u. 2009, nr 19 poz. 100).
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.u. 2001,nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesjach na roboty budowlane i usługi (Dz.u. 2009, nr 19 poz. 101).5.
 16. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych (Dz.u. 2007, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu