BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Michał Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Identyfikacja kultur organizacyjnych z wykorzystaniem modelu K. S. Camerona i R. E. Quinna, na przykładzie mikroprzedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych
Identification of Corporate Cultures based on the Cameron and Quinn model Exemplified by Micro-companies of the Świętokrzyskie Region, Empirical Research Results
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 96, s. 61-74, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Mikroprzedsiębiorstwo, Badania empiryczne, Rozwój przedsiębiorstwa
Organisational culture, Micro-enterprise, Empirical researches, Enterprise development
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Grupa 198 przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego badanych przy wykorzystaniu modelu Camerona i Quinna charakteryzuje się kulturą organizacyjną zróżnicowaną. Może to wynikać ze słabości czynników wpływających na kształtowanie kultury. Organizacje te są ukierunkowane na wiele elementów charakteryzujących dany typ kultury organizacyjnej. Badane przedsiębiorstwa wykazały duże zainteresowanie tworzeniem swojej kultury organizacyjnej. Identyfikacja kultury organizacyjnej jest podstawą do wdrożenia i realizacji działań rozwojowych danego przedsiębiorstwa. Badaniu zostały poddane mikroprzedsiębiorstwa, w których wielkość organizacji (liczba zatrudnionych osób) może być elementem determinującym tworzenie kultury organizacyjnej, tzn. w większych przedsiębiorstwach można łatwiej zidentyfikować dany typ kultury organizacyjnej. W kolejnych badaniach wielkość próby badawczej zostanie powiększona, co może wpłynąć na ukierunkowanie na określony typ kultury organizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the corporate culture exemplified by selected companies in the Świękorzyskie region. The identification of corporate culture makes it possible to determine whether of not the given company focuses on the development of its position in the environment, internal problems or development of freedom and elasticity of activity and whether there is stability and control within the company. The Cameron and Quinn model has been used in the research and article. The article is based on the research headed by professor Kazimierz Kuciński carried out in 2008 in the Department of Economic Geography, Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 2. Aniszewska G. (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PW PW E, Warszawa 2007.
 3. Cameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. Denison D., Corporate culture and organizational effectiveness, John Wiley, New York 1990.
 5. Fryzeł B., Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2004
 6. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000
 7. Hofstede G., Hofstede J. G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2007.
 8. Kostro K., Zagadnienia kulturowe w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", SGH, Warszawa 3/2009
 9. otter J. P., Heskett J. L., Corporate culture and performance, Free Press, New York 1992.
 10. Leśniewski M. A., Siepińska J., Kultura organizacyjna jako składowa kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw, "Miscellanea Oeconimicae". Wpływ personelu na efektywność organizacji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, czerwiec 2008 r.
 11. Leśniewski M. A., Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, w: Wymogi kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, badania statutowe Nr 01/S/0003/08 pod kierunkiem prof. K. Kucińskiego. Badania przeprowadzone w Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie
 12. Nogalski B. i zespół, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, PWE, Warszawa 2000
 13. Rojek-Nowosielska M., Wpływ kultury organizacyjnej na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 6/2005
 14. Sikorski C., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 15. Zbiegień Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1999
 16. Zbiegień Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2008
 17. Weber M., The theory of social and economic organisation, Free Press, New York 1947
 18. www.wiedzabiznesu.elodz.net/artykul/7s_mckinsey
 19. www.wiedzabiznesu.elodz.net/artykul/poziomy_kultury_organizacyjnej_schein
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu