BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza uwarunkowań powstania problemu opcji walutowych w Polsce - perspektywa przedsiębiorstw
Analysis of Origin Currency Options Problem in Poland from the Corporate Perspective
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 96, s. 75-88, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Waluta, Przedsiębiorstwo, Kryzys finansowy
Currencies, Enterprises, Financial crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przyczyny problemu opcji walutowych w Polsce w latach 2008-2009 można podzielić na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Do czynników egzogenicznych należy zaliczyć deprecjację złotego, będącą skutkiem globalnego kryzysu finansowego i spadku zaufania do obarczonych podwyższonym ryzykiem inwestycji w krajach Emerging Markets, do których zalicza się również Polskę. Przesłanki wewnętrzne leżą zarówno po stronie przedsiębiorstw korzystających z derywatów, jak i banków oferujących produkty skarbowe. W niniejszym artykule analizie poddano wyłącznie uwarunkowania zewnętrzne oraz przyczyny problemów przedsiębiorstw odznaczających się wysokim poziomem negatywnej wyceny, które wynikają z nieefektywności funkcjonowania ich pionów finansowych. W tej grupie przesłanek należy wymienić przede wszystkim stosowanie instrumentów pochodnych nieadekwatnych w stosunku do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw oraz spekulację walutową, związaną albo z zawieraniem transakcji na rynku walutowym o nominale zdecydowanie przekraczającym naturalną ekspozycję, albo utratę naturalnej ekspozycji w wyniku zerwania kontraktów eksportowych.(abstrakt oryginalny)

The events in the second part of 2008 and first months of 2009 proved that the Polish economy is an integral part of the global economy and not an isle of stability. The crisis resulting among others from too liberal credit policy of American financial institutions, through decline in trust between financial institutions, very soon paralysed the global financial system resulting in the credit crunch. The further consequence was the so-called flight to liquidity and quality, i.e. outflow of speculative capital from markets of increased risk, including Central and East European countries, also Poland. The effect of the above mentioned process was the depreciation of the zloty indicating, the so far marginalised, problem of the scale and adequacy of corporate currency hedging. Derivative instruments, regarded by companies as a relatively effective instrument of market risk hedging or sometimes as an additional source of income, and by banks as a tool of acquisition of new customers, became the the cause of rapid growth in short term debt maturities on the part of a number of companies. The aim of the present article is to present the origin of the currency option problem in Poland at the end of 2008 and the beginning of 2009. A special attention has been paid to the exogenic factors to effect the depreciation of the zloty and next the dynamic growth in negative (from the corporate point of view) evaluation of derivative instruments portfolio, in particular currency options. The other research area considered in the article is the corporate internal factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo dewizowe, Dz.U. Nr 228 poz. 1506.
 2. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, wyd. 3 rozszerzone i uaktualnione, KE Liber, Warszawa 2005
 3. Aktualizacja danych o zaangażowaniu przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne, KN F, 28 kwietnia 2009 r.
 4. Informacja na temat najważniejszych wydarzeń na krajowym rynku finansowym, BFG, www.bfg. Pl (raporty za wrzesień 2008 r. - luty 2009 r.).
 5. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2009 r. i prognoz koniunktury na II kwartał 2009 r., Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, kwiecień 2009 r.
 6. KNF: o opcjach informować rzetelnie, rozmowa M. Kwiatkowskiej z R. Wąchałą, dyrektorem Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego, "Gazeta Prawna" z 17 marca 2009 r.
 7. Kwiatkowska M., Rynek chce informacji o opcjach, "Gazeta Prawna" z 18 marca 2009 r.
 8. Rutkowski P., Piszczatowska J., Pośrednicy finansowi odpierają zarzuty banków w sprawie opcji, "Parkiet" z 25 lutego 2009 r.
 9. Podstawowe wnioski z analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne, UKNF, 11 marca 2009 r.
 10. www.money.pl.
 11. www.knf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu