BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aluchna Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efektywność grup kapitałowych
Capital Group Effectiveness
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 96, s. 89-101, tab.,bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Grupa kapitałowa, Rynek kapitałowy, Działalność gospodarcza
Enterprises, Capital group, Capital market, Business activity
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tematyka grup kapitałowych stanowi jedno z ciekawszych zagadnień z zakresu zarządzania, gdyż jego analiza może dotyczyć zarówno kwestii związanych z efektywnością organizacyjną, budowaniem strategii (optymalizacją portfela produktów), jak i dyskusji z pogranicza teorii ekonomii (grupy jako hierarchie w opozycji do funkcjonowania w ramach rynku). Badania nad grupami kapitałowymi są prowadzone od wielu lat, choć ze względu na wąską grupę badaczy zajmujących się tym zagadnieniem temat pozostaje wciąż nie wystarczająco rozpoznany. Jak pokazują analizy, prowadzone badania wciąż nie doprowadziły do konkluzywnych i podzielanych przez wszystkich autorów wniosków, a pojawiające się nowe możliwości w postaci prób badawczych, dorobku metodologii czy nowych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych odkrywają coraz to nowe cechy grup kapitałowych. Na zakończenie warto dodać, że badania efektywności byłyby niezwykle interesujące w odniesieniu do polskich grup kapitałowych. Brakuje bowiem najnowszych opracowań koncentrujących się na przedsiębiorstwach powstałych po 1989 roku jako firmy prywatne lub sprywatyzowane, których sukces działania na rynku przyczynił się do rozwoju struktury i budowy grup kapitałowych. Obserwacje z polskiego rynku kapitałowego wskazują na rosnącą popularność grup kapitałowych jako formy działalności gospodarczej wśród nowo powstałych spółek. Trzeba zaznaczyć, że jednocześnie ocena efektywności polskich grup kapitałowych pozostaje negatywna - badania odnotowują słabe wyniki produktywności i efektywności finansowej. W efekcie, zyski wypracowywane przez spółki-matki są konsumowane w spółkach-córkach lub marnotrawione przez nieefektywne zarządzanie. Weryfikacja tych tez, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć międzynarodowych, stanowi niewątpliwe niezwykle interesujące zagadnienie badawcze.(fragment tekstu)

Capital groups as a specific form of business have been a subject of analyses and research for many years both in Poland and abroad. Though it would seem that the time magnificence of capital groups belongs to the past due to the liberalisation, globalisation and internationalisation of economy, the popularity of this subject in the Polish and foreign literature leads to the contrary conclusions. The present study focuses on the analysis of capital group effectiveness from the perspective of the most important dimensions of their operation. The major goal of this article is to shed light on the latest achievements and obtained results in the area of effectiveness of these no less popular forms of business activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Falencikowski T., Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, TNOiK, Toruń 2008.
 2. Solarz J., Holding finansowy, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1994
 3. Trocki M., Zarządzanie grupą kapitałową, w: M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 2000
 4. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2004.
 5. Becht M., Röell A., Blockholdings in Europe: An international comparison, "European Economic Review", 1999, Vol. 43
 6. Emms E., Kale J., Efficiency implication for corporate diversification: Evidence from micro data, "Center for Economic Studies, Discussion Paper", 2006, No. 26.
 7. Gertner R. H., Scharfstein D. S., Stein J. C., Internal versus external capital markets, "Quarterly Journal of Economics", 1994, Vol. 109.
 8. Graham J. R., Lemmon M. L., Wolf J. G., Does corporate diversification destroy value?, "Journal of Finance", 2002, Vol. 57.
 9. Khanna T., Yafeh Y., Business groups in emerging markets", European Corporate Governance Institute, "Working Paper", 2005, No. 92.
 10. Lamont O. A., Polk C., Does diversification destroy value? Evidence from industry shocks, "Journal of Financial Economics", 2002, Vol. 63.
 11. Lang L., Stulz R., Tobin's q, corporate diversification and firm performance, "Journal of Political Economy", 1994, Vol. 102.
 12. Stein J., Internal capital markets and the competition for corporate resources, "Journal of Finance", 1997, Vol. 52
 13. Villalonga B., Does diversification cause the diversification discount, "Working Paper", 2000, UC LA.
 14. Villalonga B., Diversification discount or premium? New evidence from BIT S establishment-kevel data, "Journal of Finance", 2004, Vol. 59.
 15. Zattoni A., The structure of corporate groups: The Italian case, "Corporate Governance", 1999, Vol. 7, No. 1.
 16. Choe C., Yin X., Diversification discount, information rents and internal capital markets, 2005, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=875574
 17. Colak G., Diversification, refocusing and firm value, 2007, http://ssrn.com/abstract=1026598
 18. Goerge R., Kabir R., Business groups and profit redistribution: A boon and bane for firms?, 2006, http://ssrn.com/abstract=642404
 19. Heugens P.P.M., Zyglidopoulos S. C., From social ties to embedded competencies: The case of business groups, 21st EGOS Colloquim, Berlin 2005, http://ssrn.com/abstract=1114758
 20. Khanna T., Palepu K., The future of business groups in emerging markets: Long run evidence from Chile, 1998, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=143491
 21. Khanna T., Palepu K., Is group affiliation profitable in emerging markets? An analysis of diversified Indian business groups, 1999, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7985
 22. Kumar Kakani R., Explaining diversified business groups failure and focuses business groups success in India, XLRI Jamshedpur School of Business and Human Resources, "Working Paper", No. 7/2001, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=906455
 23. Sanzhar S., Discounted buy not diversified. Organizational structure and conglomerate discount, 2006, http://ssrn.com/abstract=387800
 24. Villalonga B., Research roundtable discussion: The diversification discount, 2003, http://ssrn.com/abstract=402220
 25. Weiner C., The conglomerate discount in Germany and the relationship to corporate governance, 2005, http://ssrn.com/abstract=871030
 26. Yore A., Firm size, internal capital markets and the diversification discount, 2007, http://ssrn.com/abstract=1027224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu