BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Suchta Jerzy (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
Tytuł
Turystyka jako funkcja rozwoju małych miast województwa warmińsko-mazurskiego
The Role of Tourism in the Development of Small Cities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 15, s. 127-138, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój miasta, Funkcje turystyki, Rynek turystyczny, Atrakcyjność turystyczna, Miasto
Tourism, City development, Tourism functions, Tourism market, Touristic attractiveness, City
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
W opracowaniu dokonano omówienia istniejącego potencjału turystycznego małych miast województwa warmińsko-mazurskiego oraz tendencji i możliwości jego rozwoju. Szczegółowe badania przeprowadzono w oparciu o wybrane dane statystyczne cech sektora turystycznego 38 małych miast województwa warmińsko-mazurskiego oraz analizę i ocenę 6 wybranych mierników walorów turystycznych. Kryterium wyodrębnienia małych miast stanowiła liczba ich mieszkańców do 20 tys. W celu wzbogacenia analizy przyjęto dodatkowy ich podział na miasta do 5 tys., 5-10 tys., 10-15 tys. i 15-20 tys. mieszkańców. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie podstawowego wniosku, że doskonałe uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego oraz licznie występujące tu obiekty zabytkowe, jak również dynamicznie rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna wraz z obiektami i zapleczem rekreacyjnym stanowią o fakcie, że turystyka jest wiodącą dziedziną rozwoju małych miast województwa, generującą nowe miejsca pracy i wzrost dochodów ludności. Jednocześnie posiadają one duży potencjał konkurencyjny w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o ich wysokie walory turystyczne w stosunku do małych miast zlokalizowanych w innych regionach Polski. Wskazano jednocześnie, że obecnie istotnym czynnikiem hamująco wpływającym na rozwój i wzmocnienie atrakcyjności turystycznej małych miast tego regionu, a co za tym idzie ich konkurencyjności turystycznej jest istniejący stan infrastruktury komunikacyjnej. (abstrakt oryginalny)

In the study, the authors discusses the tourist potential of small cities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, including the current tendencies and potential for development in the future. Detailed analyses are carried out based on selected statistical tourism data for 38 small cities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, and an assessment of six selected indicators of their attractiveness for tourists. For the study's purposes, small cities were defined as those with a population not exceeding 20,000 residents. In order to refine the analysis, these cities were further divided into four groups: those with up to 5,000 residents, those with 5,000 to 10,000 residents, those with 10,000 to 15,000 residents, and those with 15,000 to 20,000 residents. The study revealed that tourism has become the major impetus for development, job creation, and rising income in small cities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship for several reasons: the voivodeship's exceptional natural environment and landscapes, its numerous historical sites, and the growing number of facilities offering dining, accommodation and recreational services. At the same time, when compared to their counterparts in other regions of Poland, these cities are highly competitive in terms of their socioeconomic development. The current state of the transportation network in the voivodeship, however, was shown to be a factor hindering the development of its small cities and diminishing their attractiveness in terms of tourism, and, as a result, negatively affecting their competitiveness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jasiński J., Suchta J., 2011, Małe miasta Warmii i Mazur w procesie transformacji [w:] Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 77-91.
  2. Senetra A., Suchta J., 2005, Turystyka wiodącą dziedziną rozwoju Warmii i Mazur [w:] Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionów, t. II, Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku, Białystok, s. 281-294.
  3. Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego, 2010, Olsztyn.
  4. Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2009 roku, 2010, Urząd Statystyczny w Olsztynie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu