BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Westfal Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Doroszewicz Stefan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Badania nad zbiorem inherentnych właściwości plakatu reklamowego spostrzeganego przez studentów
Research of Set of Inherent Features of Hoarding as Perceived by Students
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 96, s. 103-118, rys.,bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Studenci, Badania ankietowe, Zarządzanie jakością
Advertising, Students, Questionnaire survey, Quality management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na podstawie przeprowadzonych badań i dokonanej interpretacji uzyskanych wyników można wyprowadzić następujące wnioski: 1) modelem charakterystyki wymiarowej badanego plakatu, spostrzeganego przez studentów, jest dziewięciowymiarowa forma zdaniowa określona przez następujące inherentne właściwości: • wiarygodność komunikatu reklamowego, • kontrastowość form graficznych • przejrzystość komunikatu reklamowego, • łatwość zapamiętywania informacji werbalnych, • niewerbalne wzmocnienia tekstu komunikatu reklamowego, • wyczerpujący charakter komunikatu reklamowego, • finansowa atrakcyjność reklamowanej oferty, • atrakcyjność reklamowanej oferty, • komunikatywność informacji werbalnych; 2) płeć studentów jest zmienną grupującą, która stanowi o zróżnicowaniu postaw wobec badanego plakatu reklamowego. Właściwości plakatu reklamowego, które wyróżniają postawy kobiet, wiążą się z ofertą pracy i niewerbalnymi środkami przekazu reklamowego. Właściwości plakatu reklamowego, które wyróżniają postawy mężczyzn, wiążą się z atrakcyjnością oferty wakacyjnej; 3) wiek studentów jest zmienną grupującą, która stanowi o zróżnicowaniu postaw wobec badanego plakatu reklamowego. Właściwości plakatu reklamowego, które wyróżniają postawy studentów I i II roku studiów, wiążą się z atrakcyjnością formy plakatu. Właściwości plakatu reklamowego, które wyróżniają postawy studentów starszych lat studiów, wiążą się z oceną merytoryczną komunikatu, tj. rodzajem oferowanej pracy, uczciwością oferty oraz renomą organizatora; 4) zatrudnienie jest zmienną grupującą, która stanowi o zróżnicowaniu postaw wobec badanego plakatu reklamowego. Właściwości plakatu reklamowego, które wyróżniają postawy studentów pracujących, wiążą się z wiarygodnością plakatu. Właściwości plakatu reklamowego, które wyróżniają postawy studentów niepracujących, wiążą się z atrakcyjnością i komunikatywnością plakatu; 5) tryb studiowania jest zmienną grupującą, która stanowi o zróżnicowaniu postaw wobec badanego plakatu reklamowego. Właściwości plakatu reklamowego, które wyróżniają postawy studentów studiów dziennych, wiążą się z niewerbalnymi elementami plakatu, tj. kolorystyką, ilustracjami. Właściwości plakatu reklamowego, które wyróżniają postawy studentów studiów zaocznych, wiążą się z merytoryczną zawartością komunikatu reklamowego plakatu.(abstrakt oryginalny)

The study tries to form inherent features of hoarding perceived and assessed by students. As a result of research and analysis made, a nine-dimensional characteristic of the object under consideration was put forward describing its perceived quality. Besides, the set of primary features was used to make a discriminant analysis, isolating four statistically relevant discriminant functions. The grouping variables to characterise the persons perceiving the hoarding and determining different attitudes to this object were: gender, age (studies advancement), employment and kind of studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Albin K., Reklama przekaz odbiór i interpretacje, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2000
  2. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003
  3. Doroszewicz S., Niedźwiecka A., Jakość bankowej usługi internetowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Z. 55.
  4. Ferguson G. A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2003.
  5. Jachnis A., Terelak J., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
  6. Krawczuk B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997
  7. Nowacki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
  8. PN-EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN , Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu