BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kitala Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (SOB) w instytucjach finansowych w Polsce. Część I. Zarys teoretyczny koncepcji Model SOB dla instytucji finansowych
Corporate Social Responsibility (CSR) in Financial Institutions in Poland, part 1
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 96, s. 133-148, rys.,tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Instytucje finansowe, Relacje z klientami
Finance, Corporate Social Responsibility (CSR), Financial institutions, Relationships with customers
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą określenia stanu rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród instytucji finansowych w Polsce. Przedstawiono w nim genezę oraz definicje SOB, argumenty zwolenników i przeciwników tej koncepcji, a także próbę konstrukcji modelu SOB dla instytucji finansowych. Z roku na rok stopniowo wzrasta zaangażowanie instytucji finansowych w wielu obszarach SOB, odpowiednio kształtują swoje relacje: • z klientami - oferując odpowiednio dostosowaną i szeroką ofertę produktową, prowadząc działalność informacyjną i edukacyjną, • z pracownikami - dbając o ich rozwój (szkolenia, ścieżki kariery), a także zwiększając ich zaangażowanie w wielu akcjach charytatywnych, głównie poprzez wolontariat pracowniczy, • z akcjonariuszami - przestrzegając zasad ładu korporacyjnego, stosując dobre praktyki, publikując regularnie dane finansowe istotne z punktu widzenia inwestorów, • ze społeczeństwem - poprzez działalność sponsoringową i charytatywną, powołując Fundacje, itp. Korzyści, a także i koszty płynące z działań społecznie odpowiedzialnych zależą od wielu różnych czynników: m.in. rodzaju, jakości programu SOB, poziomu zaangażowania uczestników w ich realizację, odbiór społeczny. Wśród głównych korzyści można wyróżnić przede wszystkim poprawę reputacji, lojalności klientów, wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników, lepsze relacje z inwestorami, mediami itd. Autorski model SOB stwarza możliwości analizy działań podejmowanych przez polskie instytucje finansowe, kładąc szczególny nacisk na budowę przez nie właściwych relacji z pracownikami, właścicielami/akcjonariuszami, klientami oraz społecznościami lokalnymi(abstrakt oryginalny)

In recent years, both on the international arena and in Poland there has been a growing significance of CSR. Though this concept has been developed since the beginning of the 20th century, there are suitable conditions for its broader development at present. There is a clear conviction that companies should consider CSR ideals in their strategies on competitive markets, despite being focused on the growth in corporate value and high profitability. Financial institutions are no doubt the most important financial system entities in the market economy. The article presents the theoretical outline of the concept of CSR, arguments for and against social responsibility as well as CSR model of financial institutions in Poland. The aim of this article is to find the answer to the question in what way financial institutions in Poland perceive the concept of CSR and to indicate actions to be undertaken by financial institutions within the CSR.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakan J., Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 2. Blair M. M., Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century, The Brookings Institution, Washington 1995.
 3. Coase R., The Nature of the Firm, w: The Nature of the Firm: Origins, Evolution and Development, red. O. E. Williamson, S. G., Winter, Oxford University Press, Nowy Jork 1937.
 4. Donaldson T., Preston L. E., The Stakeholder theory of the corporation: concepts, Evidence and implications, "Academy of Management Review", 1995, Vol. 80.
 5. Frederick W. C., Davis K., Post J. E., Corporate Social Responsibility and Business Ethics, wyd. 6, McGraw-Hill Publishing Company, New York 1988.
 6. Friedman M., Friedman R., Free to Choice, Nowy Jork 1981.
 7. Friedman M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, "New York Times Magazine" z 13 września 1970 r
 8. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2004
 9. Guidance on Corporate Social Responsibility Management and Reporting for the Financial Services Sector, www.abi.org.uk/FOR GE/, 2002
 10. Hopkins M., A Planetary Bargain: Corporate Social Responsibility Comes of Age, Macmillan, UK , 1998, www.mhcinternational.comglossary
 11. Inny wymiar biznesu, "Gazeta Prawna" z 22 grudnia 2007 r., www.bankier.pl
 12. Jackson J. R., Miller R. L., Miller S. G., Business & Society. Managing Social Issues, West Publishing Company, New York 1997
 13. Jeżowski P. (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, SGH, Warszawa 2007.
 14. Koładkiewicz I. (red.), Grupy Kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998
 15. Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich Nr 52006DC0136 z 22 marca 2006 r.
 16. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 17. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2004.
 18. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2004.
 19. Walczak-Duraj D., Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu