BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mikołaj (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kluczowe czynniki rozwoju rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1998-2007
Major Factors to Determine the Development of the Polish Car Market in the Period of 1998-2007
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 96, s. 149-175, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł motoryzacyjny, Rynek samochodowy
Automotive industry, Car market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Istotny wpływ na polską gospodarkę ma zarówno przemysł motoryzacyjny, jak również rynek samochodów osobowych. Kluczowymi czynnikami warunkującymi rozwój rynku samochodów osobowych są: • regulacje prawne - determinują one dystrybucję i transakcje na rynku samochodów osobowych, decydując m.in. o wzajemnych relacjach rynków samochodów nowych i używanych. Należy zaznaczyć, że w przypadku braku istotnych ograniczeń prawno-finansowych znaczna część potencjalnych klientów na auta nowe wybierze tańsze i lepiej wyposażone samochody używane pochodzące z importu, co w konsekwencji istotnie wpływa na ograniczenie poziomu sprzedaży pojazdów nowych.(fragment tekstu)

The automotive industry and the automotive market have a significant impact on the Polish economy. Major factors to determine the development of the Polish car market: • legal regulations - determine the distribution and transactions on the car market and have an important influence on the relations between markets of the new and used vehicles. I I f not for legal and financial regulations, most of the customers would choose old and better-equipped imported used cars and the sales of new vehicles would decrease, • important economic growth, a declining level of unemployment, growing value of foreign investments in Poland and a rise in the average level of remuneration - these factors raise the demand for cars in the economy and as a result increase the sales of: o new vehicles in the medium, high and the most expensive segments, o newer used vehicles, • a new cars price convergence in Europe - in Poland, the new vehicles price rises reduce the sales of new cars and raise the imports of the used vehicles, • fluctuations in the zloty/euro exchange rate - change the level of the transaction prices of the new cars and increases/decreases the purchasing power of the Polish customers buying imported used vehicles, • aggressive sales of the automotive companies - increase the attractiveness of new vehicles and - in consequence - raise the sales of new cars, • growing attractiveness of the bank credits - decreases the financial costs and facilitates the purchase of new vehicles.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki R., GVO/BER i R2RC , autocentrum.pl, 26 sierpnia 2008 r., http://www.autocentrum.pl/go/255__GVOBER_i_R2RC __5__320674533.html
 2. Gacki G., Motoryzacja: firmy ratują rynek, eGospodarka.pl, 11 grudnia 2006 r., http://www.egospodarka.pl/19015,Motoryzacja-firmy-ratuja-rynek,1,39,1.html
 3. GUS, Statystyka krajowa, 1998-2007, http://www.stat.gov.pl/
 4. Jaworski M., W 2008 r. na kredyt kupimy do 100 tys. nowych aut, "Gazeta Prawna" z 13 czerwca 2008 r., http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/20235,w_2008_r_na_kredyt_kupimy_do_100_tys_nowych_aut.html
 5. Konieczny M., Czy będzie nowe GVO? Raport ewaluacyjny KE. O krok od nowego prawa, Konwencja Polskich Dealerów Samochodów 2008, Polska Izba Motoryzacji, Warszawa 17-18 listopada 2008 r
 6. Konwencja Polskich Dealerów Samochodów 2008, Polska Izba Motoryzacji, Warszawa 17-18 listopada 2008 r
 7. Krzak J., Sytuacja na rynku samochodów osobowych w pierwszych miesiącach członkostwa Polski w UE, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 10/2004, Nr 229, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/r-229.pdf
 8. Krzak J., Recycling samochodów, Infos (Biuro Analiz Sejmowych), 13 marca 2008 r., Nr 5(29), http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/751A65F99B7BC281C125740200471774/$file/infos_029.pdf
 9. Krzak J., Skutki akcesji Polski do UE dla branży samochodowej, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 03/2004, Nr 224, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/r-224.pdf
 10. Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Struktura wiekowa sprowadzanych spoza Polski używanych samochodów osobowych, 2004-2007, http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=523&id=41530
 11. Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Szczegółowe informacje na temat używanych pojazdów samochodowych objętych procedurą dopuszczenia do obrotu (import) na polski obszar celny (w cyklach miesięcznych maj 2001 r. - kwiecień 2004 r.), 2001-2004, http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=523&id=31424
 12. Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Wstępne zestawienie używanych samochodów osobowych (pozycja taryfowa 8703), objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem (Intrastat) oraz procedurą dopuszczenia do obrotu (SAD) w 2004 roku, 2004, http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=523&id=31424
 13. Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Wstępne zestawienie używanych samochodów osobowych (pozycja taryfowa 8703), objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem (Intrastat) oraz procedurą dopuszczenia do obrotu (SAD) w 2005 roku, 2005, http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=523&id=31424
 14. Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Wstępne zestawienie używanych samochodów osobowych (pozycja taryfowa 8703), objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem (kraje UE) oraz procedurą dopuszczenia do obrotu (spoza UE) w 2006 roku, 2006, http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=523&id=31424
 15. Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Wstępne zestawienie używanych samochodów osobowych (pozycja taryfowa 8703), objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem (kraje UE) oraz procedurą dopuszczenia do obrotu (spoza UE) w 2007 roku, 2007, http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=523&id=31424
 16. BP, Kursy walut (średnie miesięczne), 2002-2007, http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/internet.xls
 17. N BP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, 1999-2007, http://www.nbp.pl
 18. NFOŚiGW, Opłata recyclingowa. Zwroty na podstawie spraw oczywistych, Informacje, 2009 r., http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/aktualnosci_artykuly_odslona.php?id=113810107
 19. Pogroszewska M., Szansa na powrót do samochodu z kratką, "Rzeczpospolita" z 26 września 2008 r., http://www.rp.pl/artykul/196054.html
 20. PricewaterhouseCoopers, New car prices in the UK rise 5.3%, News releases, 7 kwietnia 2004 r., http://www.ukmediacentre.pwc.com/content/detail.asp?newsAreaID=2&ReleaseID=876&page=&subjectID=&prnf=1
 21. SAMAR , Polska: Wyniki sprzedaży nowych aut osobowych, import używanych (marzec 2008 r.), 3/2008, http://www.samar.pl/__/__la/pl/__ac/sec,4/new/15803/pag1/1/__1.html
 22. SAMAR AR , Polska: Rejestracje firmowe na koniec 2007 roku, "Wiadomości" z 28 lutego 2008 r., http://www.samar.pl/__/__la/pl/__ac/sec,4/new/15492/__Polska-Rejestracje-firmowe-na-koniec-2007-roku.html
 23. SAMAR , Segmentacja Rynku, Polski rynek motoryzacyjny, 2008, http://www.samar.pl/__/__la/pl/__ac/sec,82/rep/586/__SAMAR -Definicje-Segmentacja-rynku-samochody-osobowe.html
 24. SAMAR , Samochody nowe. Statystyka ogólnokrajowa, 1998-2007, http://www.samar.pl/__/__la/pl/__ac/sec,43/rep/13/__Samochody-nowe-Statystyka-og%C3%B3lnokrajowa-Segmentacja-rynku.html
 25. SAMAR , Samochody używane, Polski rynek motoryzacyjny, 2004-2008, http://www.mofnet.gov.pl/_files_/sluzba_celna/publikacje/statystyka/samochody
 26. TNS OBOP , Cena najważniejsza, "Informacje prasowe" z 1 czerwca 2006 r., http://www.tns-global.pl/centrum/2006/2006-06/wid/2102
 27. TNS OBOP , Przede wszystkim cena?, "Informacje prasowe" z 26 marca 2007 r., http://www.tns-global.pl/centrum/2007/2007-03/wid/4311
 28. Verband der Automobilindustrie, New registrations, Figures & Facts, 2006-2007, http://www.vda.de/en/zahlen/jahreszahlen/neuzulassungen
 29. Wikiel W., Bogactwo wyboru, "EuroFlota", 2007, Nr 11, http://www.euroflota.pl/temat.php?id=2528.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu