BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolna Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Istota zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie
The Concept of Corporate Process Management
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 96, s. 177-195, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Przedsiębiorstwo, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie strategiczne
Processing management, Enterprises, Restructuring of enterprises, Strategic management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zarządzanie procesowe to niewątpliwie nowoczesne podejście do zarządzania współczesną organizacją. Wykorzystuje dorobek naukowy twórców klasycznego modelu zarządzania, wprowadzając jednocześnie nowe rozwiązania w organizacji, polegające na dostosowaniu jej struktury do określonego typu procesów, a nie odwrotnie. Tak radykalne podejście skutkuje nie tylko konkretnymi działaniami, ale przede wszystkich nowym sposobem myślenia o organizacji. W praktyce oznacza to, że: • dotychczasowe komórki organizacyjne zostają zastąpione przez zespoły odpowiedzialne za dany proces, • stanowiska kontrolne zostają zastąpione stanowiskami z odpowiedzialnością i autonomią, • proste zadania zastępuje praca wielowymiarowa, • wynagradzanie odnosi się do efektów, a nie do aktywności, • w miejsce szkoleń pracownika zostaje wprowadzona jego edukacja, • o awansie decyduje przydatność, a nie osiągane wyniki, • zmieniają się wartości - otwarcie na klienta zastępuje protekcjonizm, • szefowanie przekształca się z nadzorców w animatorów, • kierownicy z arbitrów przekształcają się w liderów, • znacznie zmniejsza się zatrudnienie personelu, • poprawia się obsługa klientów, • uzyskuje się dodatkowe zyski dla klientów i właścicieli, • zostają wyeliminowane niepotrzebne czynności i opóźnienia. Każdy proces otrzymuje swojego kierownika, właściciela procesu, nad którym jedyną strukturą nadrzędną jest zarząd. Takie rozwiązanie oznacza, że docelowo piramida zarządzania organizacją ulega spłaszczeniu, a pracownicy przybliżają się do klientów. Wdrożenie procedury zarządzania procesowego to niewątpliwie sprawa porządku i usprawnienia działania organizacji, dzięki któremu uzyskuje ona wiele wymiernych korzyści finansowych. Literatura przypadku wskazuje, że organizacje stosujące zarządzanie procesowe uzyskują również dodatkowe efekty, jak: • znaczne zmniejszenie zatrudnienia personelu organizacji, • dodatkowe zyski dla klientów i akcjonariuszy(fragment tekstu)

The history of management proves that although there are many different schools and ideas, all of them are compatible with each other to be nowadays the starting point of the process management in many companies. Process management is the set of activities of planning and monitoring the performance of a process, especially in the sense of business process. It is the application of knowledge, skills, tools, techniques and systems to define, visualise, measure, control, report and improve processes in order to meet customers' requirements profitably. Implementing new business solutions, companies achieve different types of profit, but on the other hand they deal with internal obstacles: legal, technical, economic, administrative and psychological. Eventually, it turns out that it is worth doing it in the competitive world in which the company exists.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron R., Historia gospodarcza świata, KiW, Warszawa 1999
 2. Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN , http://encyklopedia.pwn.pl/60054_1.html, styczeń 2004 r.
 3. Fukuyama F., Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, The Great Disruption, przekł. z ang. H. Komorowska, K. Dorosz, PO LIT EJA, Warszawa 2000.
 4. Gardner Ch., Harrity Ch., Vitasek K., A better way to benchmark, Supply Chain Management Review, April 2005
 5. Greaver M. F. Jr., Strategic Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, AMACO M, New York 1999.
 6. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, przekł. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2001.
 7. Hammer M., Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku, Plan działania, Wydawnictwo HELION , Gliwice 2006.
 8. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1999
 9. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1998, Nr 153.
 10. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1999
 11. Kurnal J. (red.), twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa 1972.
 12. Martyniak Z., Stabryła A., Zgoda L., Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1982.
 13. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zakres, kierunki, metody, WAE, Kraków 1998
 14. Peters T., Waterman R., In Search of Excellence, Harper and Row, New York 1982
 15. Rasiel E. M., McKinsey - sposób na sukces, wydawca K.E. Liber 2001
 16. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Jr., Kierowanie, przekł. A. Ehrlich, wyd. 2 zmienione, PWE, Warszawa 1999
 17. Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, PW E, Warszawa 1982.
 18. Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 19. Zarządzanie Strategiczne, "Financial Time", Tom 1: Firma na rynku globalnym, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu