BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cenkier Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne. Raport o sytuacji w Polsce
Public private partnership (PPP); Report on the situation in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 86, s. 9-23, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Raportowanie, Administracja lokalna
Public-Private Partnerships (PPP), Reporting, Local administration
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wiele wskazuje na to, że partnerstwo publiczno-prywatne jest obecne w Polsce. Jednocześnie można odnieść wrażenie, że jego byt toczy się w dwóch niemal niezależnych projekcjach. Z jednej strony obserwujemy starania szczebla centralnego, choć niekoniecznie zgodne z oczekiwaniami szczebla "operacyjnego" (samorządowego), to jednak mające na celu - zgodnie z deklaracjami - stworzenie warunków odpowiednich do dynamicznego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Dyskusja prowadzona w tak zwanym międzyczasie przez przedstawicieli rządu i parlamentu trafia jak gdyby w próżnię - jakakolwiek aktywność w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego podmiotów publicznych, jak i prywatnych wykonawców, z poziomu administracji państwowej nie wydaje się zbyt widoczna. Z tego punktu widzenia skuteczność inicjatyw podejmowanych na poziomie centralnym jest niezadowalająca. Z drugiej strony, z perspektywy administracji lokalnej, wyraźne jest niemałe zainteresowanie samorządów wykorzystaniem możliwości, jakie wiążą się z zastosowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w realizowaniu inwestycji publicznych. Dające się zauważyć, choć niezbyt liczne, próby wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego podejmowane przez lokalne podmioty publiczne dowodzą, że w niektórych przypadkach zainteresowanie to nie ogranicza się jedynie do biernego obserwowania rozwoju sytuacji "na górze". Władze lokalne, chcąc stosować partnerstwo publiczno-prywatne, ograniczone rozwiązaniami systemowymi, szukają własnych, skutecznych sposobów jego wykorzystania. W tym samym czasie samorządy mniej zdeterminowane tkwią w bezruchu, oczekując, że władze centralne przygotują odpowiednie warunki i udzielą potrzebnego wsparcia w realizacji pionierskich inwestycji. Wyjściem z tej sytuacji może być dostosowanie formy i skali szeroko rozumianego zaangażowania państwa w promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do konkretnych oczekiwań samorządów. Dojście do takiego porozumienia obu szczebli administracji publicznej wydaje się obecnie najpilniejszym i najbardziej niezbędnym warunkiem zdynamizowania rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The problem of public private partnership in Poland is being discussed when there is no unanimity on the issue of PPP even existing in our country. Consequently, the discussion about the need to eliminate barriers restricting dissemination of public private partnership has been focused on two issues; firstly, creating atmosphere conductive to public private partnership occurring in Poland and secondly, creating conditions allowing for taking advantage of public private partnership on a wider scale than up till now. A n analysis of the development of PPP in Poland has been additionally hindered by lack of information about the projects in which it has been used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Closing the infrastructure gap. The role of Public-Private Partnership. A Deloitte Research Study, 2006
 2. Druk sejmowy Nr 3174, Sejm RP IV kadencji, Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 18 lutego 2004 r.
 3. Dziarski G., Publiczne drogi za prywatne pieniądze, "Gazeta Samorządu i Administracji", Nr 11 (211), z 29 maja-11 czerwca 2006 r.
 4. Gajewska-Jedwabny A., Wsparcie instytucjonalne motorem rozwoju PPP na świecie, "Gazeta Samorządu i Administracji", Nr 15/16 (241/242), z 23 lipca- 19 sierpnia 2007 r.
 5. Kępka W., Inwestycje sportowe i turystyczne w przewadze, "Gazeta Samorządu i Administracji", Nr 15-16 (241/242), z 23 lipca-19 sierpnia 2007 r.
 6. Kępka W., PPP potrzebne jest wsparcie instytucjonalne, "Gazeta Samorządu i Administracji", Nr 11 (237), z 28 maja-10 czerwca 2007 r
 7. Kozłowska A., PPP dobre dla inwestycji sportowo-rekreacyjnych, "Gazeta Samorządu i Administracji", Nr 9 (209), z 1-14 maja 2006 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z dnia 13 lipca 2006 r., Nr 125 poz. 867
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Dz.U. z dnia 13 lipca 2006 r., Nr 125 poz. 863
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Dz.U. z dnia 13 lipca 2006 r., Nr 125 poz. 866.
 11. Rząd planuje ułatwienia dla małych projektów. Rozmowa z Piotrem Woźniakiem, ministrem gospodarki, "Gazeta Samorządu i Administracji", Nr 15/16 (241/242), z 23 lipca-19 sierpnia 2007 r.
 12. Ustawa nie jest konieczna, aby realizować projekty PPP. Rozmowa z Agatą Kozłowską, właścicielką firmy "Investment Suport", organizującą konkurs "Dobre praktyki PPP ", "Gazeta Samorządu i Administracji", Nr 15/16 (241/242), z 23 lipca-19 sierpnia 2007 r.
 13. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz.U. Nr 127 poz. 627.
 14. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z dnia 6 września 2005 r., Nr 169 poz. 1420.
 15. www.rzeczpospolita.pl/tematy/dobrepraktyki/ 16.
 16. www.rzeczpospolita.pl/tematy/dobrepraktyki/podsumowanie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu