BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aluchna Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Oszustwa korporacyjne (część I). Geneza, skala i zagrożenia
Corporate fraud - part I; Origin, scope and threats
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 86, s. 59-74, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Oszustwa finansowe, Zagrożenia społeczne, Nadużycia gospodarcze
Financial fraud, Social risks, Economic frauds
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część opracowania poruszającego tematykę oszustw korporacyjnych, genezy tego zjawiska oraz typów przestępstw popełnianych przez "białe kołnierzyki". Tematyka ta, jakkolwiek będąca niezwykle interesującym polem badawczym, jest zagadnieniem zarówno dość kontrowersyjnym, budzącym wiele emocji, jak i stanowiącym swoisty, smutny wskaźnik naszych czasów. W obliczu bowiem spektakularnych skandali, nieuczciwego działania firm, wykorzystywania tych uczestników rynku, którzy nie mają dostępu do wielu informacji o spółce czy chciwych i łamiących podstawowe zasady etyki członków zarządu, prowadzone analizy każą zastanowić się nad rolą przedsiębiorstwa oraz miejscem menedżerów w społeczeństwie. Należy jednocześnie dodać, że oszustwa korporacyjne to, zgodnie z przedstawionymi danymi, jedynie 13% wszystkich przestępstw popełnianych przez firmy. Dane takie nie tylko wpisują się w ogólnoświatową debatę nad rolą i miejscem firmy w systemie ekonomiczno-społecznym oraz zagadnieniami odpowiedzialnego i etycznego biznesu. Przypadki oszustw korporacyjnych, które często prowadzą do kryzysów, a nawet upadków firm, wskazują jednocześnie na rosnące wyzwania dla przedsiębiorstw. Współczesne firm powinny bowiem prowadzić świadomą politykę wykrywania i zwalczania oszustw korporacyjnych i tworzyć w tym celu konkretne struktury i narzędzia.(abstrakt oryginalny)

This article deals with the issue of corporate fraud and consists of two parts. In the first part the problem of corporate fraud as an example of crimes committed by companies has been presented and also the characteristics and typology of corporate fraud have been discussed. In the second part the focus has been on the analysis of main strategies used in fighting corporate fraud, including the new attitude called whistle blowing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakan J., Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, 2006.
 2. Coffee J., Understanding Enron: It's about gatekeepers, stupid, 2002, www.ssrn.com/abstract_id=325240
 3. Filek J., Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie firmy Enron), w: J. Sójka (red.), Etyka biznesu po Enronie, Humaniora, Poznań 200
 4. Fox L., Enron. The rise and fall, John Willey & Sons, 2003.
 5. Gallager P., Leeson: £ 850m fraud felled Barings", 2002, www.business.scotsman.com/topics.cfm?tid=219&id=17742202
 6. Gawrońska-Malec A., Nadużycia gospodarcze: rodzaje, konsekwencje, sposoby zapobiegania, Deloitte, Warszawa 2006, Konferencja Forum Corporate Governance XXX, Przestępczość korporacyjna. Zapobieganie i wykrywanie, 7.06, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 7. Herrings R., BCCI& Barings: Bank resolutions complicated by fraud and global corporate structure, 2005
 8. Jensen M. C., Meckling W. H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", 1976, Vol. 3, No. 4.
 9. Johnson K., Boudette N. E., Fleming C., Andersen's Parters Consider Their Options, "Wall Street Journal Europe", z 18 marca 2002 r.
 10. Johnson S. A., Ryan H. E., Tian Y. S., Managerial incentives and corporate fraud: the sources of incentives matter, Social Science Research Network, 2007, ssrn.com/abstract=395960
 11. Krishnan S., Whistle blowing get real, 2005, Stdwww.iimahd.erner.in/~sandeepk/whistle.pdf#search=%wwwhistle%20blowing%20in%20organizations%22
 12. McLean B., Elkind P., The smartest guys in the room. The amazing rise and scandalous fall of Enron, Portfolio, 2004.
 13. Minkow B., Clearing up, www.barryminkow.com
 14. Mokhiber R., Top 100 corporate criminals of the decade, 2002, www.corporatepredators.org/top100.html
 15. Monks R. A., Minow N. G., Corporate governance, Blackwell Publishing 2004.
 16. ogowski W., Whistleblowing: bohaterstwo, zdrada czy interes, "Przegląd Corporate Governance", 2007, Nr 1(9).
 17. Rzepnikowska M., Nadużycia gospodarcze w polskich firmach, Konferencja Forum Corporate Governance XXX, Przestępczość korporacyjna. Zapobieganie i wykrywanie, 7.06, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2006.
 18. Shleifer A., Vishny R. W., A survey of Corporate Governance, "Journal of Finance", 1997, Vol. 52.
 19. Sun P., Hang Y., Is there penalty for crime: Corporate scandal and management turnover in China, 2006, Social Science Research Network, ssrn.com
 20. Zingales L., Want to stop corporate fraud? 2004, Pay off those whistle blowers, www.savingcapitalism.com/corpfraud.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu