BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlęzak-Matusewicz Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie
Tax risk management in an enterprise
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 86, s. 48-58, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko podatkowe, Przedsiębiorstwo, Prawo podatkowe, Odpowiedzialność karna
Risk management, Tax risk, Enterprises, Tax regulations, Criminal liability
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Prawo podatkowe jest w wielu przypadkach niejasne, a różna interpretacja tego samego przepisu przez organy podatkowe i podatnika może przyczyniać się do wzrostu ryzyka podatkowego. Dlatego przedsiębiorcy powinni wykorzystywać wszelkie instrumenty, aby zminimalizować czynniki powodujące wystąpienie ryzyka podatkowego. Bowiem brak zarządzania tym rodzajem ryzyka powoduje określone skutki. Konsekwencje te mogą mieć charakter finansowy (odsetki karne, utrata prawa do ulg, karne stawki podatku), biznesowy (obniżona konkurencyjność produktów, utrata reputacji, nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, nieefektywność podatkowa wynikająca ze wzrostu obciążeń podatkowych) i karny (odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu, odpowiedzialność karna spółki). Właściwe wykorzystanie instrumentów ustawowych (wiążące interpretacje prawa podatkowego, uprzednie porozumienia cenowe oraz Krajowa Informacja Podatkowa) przez przedsiębiorców powinno być pierwszym krokiem w celu minimalizacji ryzyka podatkowego. Nie jest to jednak wystarczające. Przedsiębiorstwa powinny ograniczać wewnętrzne źródła ryzyka, czyli takie, które zależą od działania osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. W tym celu rzeczą naturalną powinno być wdrażanie w przedsiębiorstwach, nawet tych małych, systemu zarządzania ryzykiem podatkowym. System ten powinien się opierać na właściwej strategii podatkowej (dopasowanej do celów i działalności konkretnego przedsiębiorstwa), której podporządkowane będą odpowiednie systemy informatyczne oraz wewnętrzne procedury podatkowe zarządzane przez przygotowaną do tego kadrę.(abstrakt oryginalny)

Tax risk is any event whose appearance, or its lack, may adversely influence the accomplishment of objectives determined within the framework of taxpayer's tax policy. The sources of tax risk may be exogenous or endogenous. When used by companies for - binding interpretations of tax law, - previous price agreements, - national tax information, it increases their tax safety. Binding interpretations of tax law, previous price agreements and a nationwide tax info line are the instruments which can influence limiting tax risk but is insufficient in a company's activity, for the level of tax risk to a large extent depends on factors which originate in the enterprise. And it is the need to limit the endogenous sources of risk that an adequate system of tax risk management should be created for(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).
  2. Leśniak G., Transakcje będą bezpieczniejsze, "Rzeczpospolita" z 28 listopada 2005 r.
  3. Leśniak G., Pierwsze porozumienie cenowe z fiskusem, "Rzeczpospolita" z 27 grudnia 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu