BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walaszek Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dostępność placówek edukacyjnych w gminach aglomeracji poznańskiej
The Availability of Educational Facilities in Districts of the Poznań Metropolitan Area
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 15, s. 167-192, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Słowa kluczowe
Rynek usług edukacyjnych, Edukacja, System edukacji
Education services market, Education, Educational system
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie rozmieszczenia i dostępności placówek sektora edukacji w aglomeracji poznańskiej, obejmującego placówki publiczne i prywatne, wraz ze wskazaniem istotnych, również z punktu widzenia władz gmin, rekomendacji. Zakres pracy uwzględnia wszystkie poziomy ścieżki edukacyjnej (z wyłączeniem studiów wyższych), począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe i gimnazja, aż do szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, szkół zawodowych). W pracy uwzględniono również dostępność placówek opieki nad dziećmi do lat 3, choć oficjalnie nie jest ona traktowana jako segment edukacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this work is to present the distribution and availability of both state and private educational facilities in the Poznań metropolitan area, and to provide recommendations on issues that are significant from the perspective of district councils. The work discusses all levels of education, excluding universities: from kindergartens and elementary schools, to middle schools and secondary education (high schools and vocational schools). The paper also discusses the availability of childcare facilities for children up to 3 years old, even though these are not officially recognized as an element of the educational system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza cen na rynku pierwotnym w aglomeracji poznańskiej, 2011, Urbodom.
 2. Bajerski A., 2011, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 3. Beim M., Tölle A., 2008, Motywacje migracji rezydencjalnych w obszarze aglomeracji poznańskiej, Poznań.
 4. Chojnacka-Osiecka J., 2007, Szkolnictwo zawodowe wobec problemów rynku pracy, Biuro Analiz Sejmowych Infos, nr 16.
 5. Gruchman B., Parysek J., 2010, Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 6. Guzik R., 2003, Interpretacja przestrzennej dostępności szkół ponadpodstawowych w oparciu o metodę ilorazu potencjału, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Kaczmarek T. (red.), 2012, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 8. Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), 2008, Powiat poznański - jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2011, Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 10. Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2011, Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej - Metropolia Poznań 2020, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 11. Kaczmarek T., Walaszek M., 2011, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań.
 12. Łodyga B., 2011, Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w latach 1999- 2009, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Mikuła Ł., 2011, Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej w opinii mieszkańców i polityków lokalnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. Strategia Europa 2020.
 15. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.
 16. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 17. Walaszek M., 2012, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań.
 18. Walaszek M., 2012, Opieka nad dziećmi do lat 3, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań.
 19. Walaszek M., 2012, Wychowanie przedszkolne, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań.
 20. Walaszek M., 2012, Szkolnictwo ponadgimnazjalne, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu