BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Materna Grzegorz (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie), Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Metody optymalizacji kosztów w wybranym podmiocie leczniczym
Methods of Costs Optimization for Choosing Health Care Entity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 89-93, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Słowa kluczowe
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Analiza kosztów, Koszty, Zakupy grupowe
Management in healthcare, Cost analysis, Costs, Group purchasing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - w artykule przeprowadzono analizę kosztów w wybranym podmiocie leczniczym. Celem artykułu jest zaprezentowanie metod optymalizacji kosztów. Metodologia badania - badania zostały przeprowadzone na podstawie danych finansowych analizowanej jednostki. Wynik - zaprezentowane sposoby optymalizacji kosztów w postaci zakupów grupowych i wprowadzenia kontraktów doprowadziły do redukcji wybranych pozycji kosztów. Oryginalność/Wartość - w artykule przedstawiono bariery, z jakimi spotyka się kadra zarządzająca wprowadzając nowe rozwiązania ukierunkowane na redukcję kosztów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - in the article the costs analysis of the selected public health units were discussed. The purpose of this article is to present methods for optimizing costs. Design/Methodology/approach - research has been conducted on the basis of financial data of the analyzed unit. Findings - presented solutions for the costs optimization in the form of group purchasing and the introduction of contracts resulted in the reduction in the costs of the selected items. Originality/value - the paper presents a barrier which the executives who launch themethods for the costs reduction meet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza (2010), red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa.
  2. Leowski J. (2004), Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
  3. Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa (2007), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
  4. Zimon G. (2011), Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. W. Szczęsnego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  5. Zyznarska-Dworczak B. (2011), W poszukiwaniu znaczenia terminu zarządzania kosztami, w: Dylematy współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Zeszyty Naukowe nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  6. Zyznarska-Dworczak B. (2007), Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu