BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądzyńska Elżbieta (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Kierunki rozwoju wybranych małych miast dolnośląskich w okresie 1995-2008
Directions in the Development of Selected Small Cities in the Dolnośląskie Province During 1995-2008
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 15, s. 305-317, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Słowa kluczowe
Miasto, Rozwój miasta, Struktura przestrzenna
City, City development, Spatial structure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Małe miasta położone w otoczeniu metropolii znajdują się w szczególnej sytuacji. Z jednej strony mogą korzystać z rozwijającego się w pobliżu dużego rynku pracy, jednocześnie rozwijający się rynek dużego miasta stanowi zagrożenie dla rozwoju lokalnych rynków pracy. Pomiędzy miastem centralnym a otoczeniem, dzięki procesom suburbanizacji, odbywają się migracje ludności. Charakterystyczną cechą ruchów migracyjnych w ostatnich latach jest przenoszenie się mieszkańców dużych miast na tereny przyległe. Celem artykułu jest analiza zmian przestrzenno-funkcjonalnych i gospodarczych w małych miastach leżących w strefie oddziaływania Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Wzięty pod uwagę okres czasu (1995-2008) pozwolił na określenie skutków zaistniałych przemian i ich wpływu na dalszy rozwój. (abstrakt oryginalny)

The situation of small cities situated within a metropolitan area is a specific one. On the one hand, they can take advantage of a vast, metropolitan labour market; on the other hand, this very same market poses a danger to the development of local markets. During the process of suburbanization, people migrate between the main city and the surrounding communities. In recent years, many residents have chosen to leave big cities for neighbouring areas. The purpose of this article is to analyze the spatial, functional and economic changes occurring in small cities located within the Wroclaw Metropolitan Area. The time span selected for the study (1995-2008) allowed for the effects of changes to be assessed and predictions to be made concerning potential future developments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagiński E., 1993, Rodowód nowego miasta Jelcz-Laskowice, Wrocław.
  2. Chądzyńska E., 2005/2006, Zmiany struktury i perspektywy rozwoju wybranych małych miast dolnośląskich [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Małe miasta - studium przypadków, Łódź.
  3. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  4. Grzeszczak J., 1996, Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej, "Prace Geograficzne IGiPZ PAN", nr 167, Wrocław.
  5. Heffner K., Marszał T. (red.), 2005, Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Wstęp, "Biuletyn KPZK PAN", z. 220, Warszawa, s. 5.
  6. Korenik S., 2005, Znaczenie małych miast w rozwoju regionu Dolnego Śląska [w:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice.
  7. Masztalski R.P., 2005, Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 1945 roku, Wrocław.
  8. Świdurska A., 2007, Efektywność rozwoju strukturalnego małych miast w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Małe miasta w obszarach metropolitalnych, "Biuletyn KPZK PAN", z. 232, Warszawa.
  9. Zuzańska-Żyśko E., 2007, Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Małe miasta w obszarach metropolitalnych, "Biuletyn KPZK PAN", z. 232, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu