BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drożdż Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego
Polish Banks' Capital Requirements and Liquidity of Polish Banking Sector in the Light of International Ownership Relations and Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2013, z. 9, s. 91-104, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Kryzys finansowy państwa, Wskaźniki wypłacalności banków
Banks, State financial crisis, Solvency ratios of banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
W polskim systemie bankowym określono istotne normy o charakterze ilościowym oparte przede wszystkim na parametrach obliczonych na podstawie funduszy własnych i wymogów kapitałowych. Jedynym, a zarazem podstawowym parametrem określającym wypłacalność banku świadczącym o jego płynności jest współczynnik wypłacalności, przy obliczeniu którego wykorzystuje się właśnie wartość funduszy własnych i wymóg kapitałowy. W pierwszej części niniejszego opracowania omówiony zostanie sposób wyliczenia tych parametrów, rozpoczynając od omówienia składników funduszy własnych banku poprzez określenie wymogu kapitałowego na wzorze na współczynnik wypłacalności kończąc, który w swojej konstrukcji łączy te elementy. Pozwoli to na zbudowanie fundamentów dla analizy współczynników wypłacalności polskich banków w latach 2008-2010, która zostanie przeprowadzona w kolejnych częściach niniejszej pracy.(fragment tekstu)

This paper analyses banks' capital adequacy ratio for selected "polish" banks with international ownership relations, using data from their annual reports. The main topic of the article concentrates on the identification of specific risk associated with the bank activities in connection with international ownership relations and financial crisis started in 2008. One of the primary factor determining safety of bank activities is mentioned above capital adequacy ratio. In the first part of the paper, the way of capital adequacy ratio calculation and its components will be described in the light of polish banking law. Afterwards, based on this regulatory, selected banks' operating in Poland capital adequacy ratio analysis in the years 2008 - 2010 will be performed. Presented problem will be deliberate in the light of international ownership relations and international financial crisis in banking sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  2. Gieorgica J., Krajobraz po kryzysie, Bank, listopad 2010.
  3. Kawulski A., Smykla В., Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne), z. 156, NBP 2002.
  4. Konpoczak M., Sieracki R., Wiernicki M., Bank i kredyt 41 (6), 2010.
  5. Tymoczko D., Odpowiedź banków centralnych na kryzys, Bank, maj 2011.
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tekst jednolity), Dziennik Ustaw 1997 nr 140poz.939.
  7. Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowości zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego nr 2 poz. 11.
  8. Raporty roczne za lata 2008, 2009 oraz 2010 Grup Kapitałowych Bre Banku SA, Citi Banku Handlowego SA oraz Kredyt Banku SA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu