BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leoński Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kontrola skarbowa i podatkowa jako reakcja władz publicznych na zjawisko uchylania się od opodatkowania dochodów
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2010, nr 14, s. 291-301
Słowa kluczowe
Kontrola podatkowa, Kontrola skarbowa, Opodatkowanie dochodów, Podatki
Tax audit, Financial control, Taxation of income, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych problemów, przed którymi stoi administracja podatkowa, jest problem związany ze zjawiskiem uchylania się osób fizycznych od opodatkowania dochodów. Niewątpliwie zjawisko ukrywania dochodów jest powszechnie obecne, aczkolwiek skala tego zjawiska jest ciężka do oszacowania, gdyż osoby unikające płacenia podatków nie mają skłonności do wyjawienia prawdy w obawie przed następstwami karno-skarbowymi. Nielegalne unikanie opodatkowania objawia się między innymi poprzez nie rejestrowanie prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedaż poza ewidencją, czy też zatrudnianie pracowników ,,na czarno". Uchylanie się od opodatkowania powoduje powstanie tzw. dochodów nieujawnionych, które mają negatywne następstwa zarówno dla gospodarki jak i społeczeństwa. Można tu choćby wspomnieć o spadku dochodów budżetu państwa a także o zezwoleniu społecznym na niepłacenie podatków. W związku z powyższym organy administracyjne powinny dążyć do ograniczenia tego zjawiska. Czynnikiem, który może wpływać na minimalizację nielegalnego uchylania się od opodatkowania są kontrole skarbowe i podatkowe, których celem jest między innymi sprawdzenie czy dany podatnik wywiązuje się z obowiązku podatkowego. (abstrakt oryginalny)

Tax evasion is a term whch means illegaly avoiding paying taxes by people. This illegal practice is a seriosus problem of Polish Public Authorities. There can be plenty of tax evasion reasons, for instance: economic, social and legal. Tax evasion has got a negative influence to budget. It is very important that the public authorities should conduct effective audit activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernal A., Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, Difin, Warszawa 2008.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Szewczuk A.: Finanse publiczne. Instrumenty, struktury, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 3. Finanse publiczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania. Red. B. Filipiak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 4. http://www. mf.gov.pl.
 5. http://www.parl.sejm.gov.pl/.
 6. Głuchowski J., Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 7. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Red. H. Dzwonkowski. Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 8. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Strenghthening Tax Audit Capabilities: General Principles and Approaches, Forum on Tax Administration's Compliance sub-group OECD, 2006.
 11. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Dz.U z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.
 12. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.
 13. Wyciąg z zadań urzędów kontroli skarbowej na rok 2009, Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbowej, marzec 2009.
 14. Wyciąg z zadań urzędów kontroli skarbowej na rok 2010, Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbowej, luty 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu