BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Kazimierz
Tytuł
Wprowadzanie do marketingowej interpretacji jakości usług medycznych
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 9-30
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Słowa kluczowe
Marketing usług, Usługi medyczne, Jakość usług medycznych, Jakość usług, Ocena jakości, Kryteria oceny, Standardy jakości, Satysfakcja klienta
Service marketing, Medical services, Quality of medical services, Quality of services, Quality assessment, Evaluation criteria, Quality standards, Customer satisfaction
Abstrakt
W liczącej niewiele ponad ćwierć wieku historii marketingu usług, okres ostatnich piętnastu lat to rosnące nieprzerwanie zainteresowanie jakością usług. Z jednej strony świadczy to o niewątpliwym zapóźnieniu wiedzy i praktyki usługowej w porównaniu z sektorem produkcyjnym, z drugiej zaś, otwiera obszar zagadnień nowych i oryginalnych. Skądinąd wiadomą jest rzeczą, że nowoczesne myślenie o jakości - w odróżnieniu od klasycznego, a ściśle: epistemiczno-filozoficznego - ma swoje korzenie właśnie w produkcji przemysłowej. To dzięki rzeszy specjalistów od jakości ze Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza z Japonii, opracowane zostały metody niemal niezawodnych sposobów wytwarzania, z których podstawową korzyścią było obniżenie ogólnych kosztów produkcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Kunst, J. Lemmik, Quality Management in Services, Assen/Maastricht, 1992.
 2. I. Murdoch, Prymat dobra, Kraków 1996.
 3. P. Orlik, Fenomenologia świadomości aksjologicznej, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1995.
 4. M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1977.
 5. M. Scheler, Istota i formy sympatii, Warszawa 1986.
 6. A. Kiliński, Jakość, Warszawa 1979.
 7. Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 7.
 8. Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. II, Warszawa 1990.
 9. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, rozdz. 4, Wyd. AE, Poznań 1998.
 10. L.L. Berry, A. Parasuraman, Lessons from a Ten Year Study of Service Quality in America, QUIS 3, ISQA1994.
 11. E.R. Cadett, N. Turgeon, Key factors in quest of satifaction, Cornell HRA Quartaly 1988/28.
 12. R. Johston, QUIS 2.
 13. V.A. Zeithmal, M. Jo Bitner, Services Marketing, McGrow-Hill Inc. 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu