BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobski Paweł
Tytuł
Rozwój koncepcji TQM - zarządzanie przez jakość
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 31-54, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Słowa kluczowe
Zarządzanie przez jakość, Teorie zarządzania, Zarządzanie jakością, Historia myśli ekonomicznej, Jakość usług
Total Quality Management (TQM), Management theories, Quality management, History of economic thought, Quality of services
Abstrakt
Znaczenie jakości rosło wraz ze społecznym podziałem pracy i towarzyszącym mu rozwojem wymiany towarowej. Gwarantowanie wysokiej jakości zarówno towarów jak i usług uznawane jest za priorytetowe zadanie każdej organizacji. Prowadząc rozważania na temat rozwoju zarządzania jakością można znaleźć różnorodne podejście do ewolucji kształtowania jakości. Pewnego usystematyzowania w tym zakresie dokonali A. Hamrol i W. Mantura, którzy zaproponowali trzy perspektywy opisu: ewolucyjną, ukazującą etapy rozwoju koncepcji zarządzania jakością; autorską, prezentującą osiągnięcia uznanych twórców zarządzania jakością; regionalną, wskazującą na zróżnicowane podejście do tej problematyki w zależności do uwarunkowań lokalnych państwa czy danej wspólnoty państw. W dalszej części opracowania autor skoncentruje się na ewolucyjnej perspektywie rozwoju zarządzania jakością. Analizując genezę zarządzania jakością należy wskazać, że korzenie tej koncepcji sięgają początków teorii zarządzania, której podwaliny stworzyli F.W. Taylor, H. Fayol, M. Weber - twórcy klasycznej szkoły zarządzania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. A. Iwasiewicz, Zarządzanie jakością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 3. A. Kupczyk, H. Korolewska-Mróz, M. Czerwonka, Radykalne zmiany w firmie, od reengineeringu do organizacji uczącej się, wyd. Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa 1998.
 4. A. Maleszka, R.l. Zalewski, Zarządzanie jakością, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1993.
 5. A. Mitro, Fundamentals of quality Control and improvment, New Jersey, 1998.
 6. A. Wietecha, Japońskie koła jakości - jeszcze raz, Problemy Jakości, 1990, nr 1-2.
 7. A.V. Feigenbaum, Total Quality Control, McGraw Hill, NY 1991.
 8. A.V. Feigenbaum, Total Quality Control. Engineering and Management.
 9. B. Ojrzanowski, Historia doktryn ekonomicznych w zarysie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1993.
 10. B. Szomański, Zastosowanie metod i technik organizatorskich przy stosowaniu TQM w przedsiębiorstwie, w Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, pod red. T. Wawaka, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków 1995.
 11. B.G. Dale, J.J. Plunkett, Quality Costing, Chapman and Hall, Londyn 1995.
 12. B.O. Alexanderson, Koła jakości - motywacja dobrej roboty, Problemy Jakości, 1981 nr 1-2.
 13. British Quality Association, Newsletter, London 1989.
 14. E. Gogolewska, Japońskie koła jakości, Problemy jakości, 1981, nr 3.
 15. E. Kindlarski, J. Bagiński, Podstawy zarządzania przez jakość, Wyd. Bellona, Warszawa 1994.
 16. E. Kindlarski, Zarządzanie przez jakość w Japonii i USA, Wyd. Bellona, Warszawa 1994.
 17. E. Skrzypek, Zarządzanie jakością, PTE - Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie, Lublin 1995.
 18. G. Watson, The Legendy of Ishikawa, Quality Progress 2004, nr 4.
 19. H. Drummond, W pogoni za jakością, Total Quality Management, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 20. J. Butman, J.M. Juran, A Lifetime of Influence, J. Wiley, NY 1997.
 21. J. Lewandowski, Zarządzanie jakością, wyd. MARCUS s.c., Łódź 1998.
 22. J. Oakland, A.S. Sohal, Total Quality Management, Butterworth Heinemann, Australia 1996.
 23. J. Pike, R. Barnes, TQM In Action, London 1996.
 24. J. Tuszyński, Koła jakości, Mały poradnik organizacji i działania, OPT - NOT i SC, Warszawa 1984.
 25. J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1981.
 26. J.A. Stoner, R.E. Frejman, D.G. Gilbert Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 27. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 28. J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2000.
 29. J.M. Juran, Handbook of Quality, Mc graw Hill, NY 1962.
 30. J.M. Juran, Managerial Breakthrough.
 31. J.M. Juran, Quality Controll Handbook, McGraw Hill, NY 1987.
 32. J.M. Juran, Quality Planning and Analysis.
 33. J.S. Oakland, Total Quality Management, Butterworth Heineman, Oxford 1996.
 34. K. Ischikawa, What is Total Quality Control? The Japanese Way, Prentice-Hall, INC. Englewood Cliffs, N.J., London 1985.
 35. K. Lisiecka, Kreowanie jakości. Uwarunkowania - strategie - techniki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 36. K. Lisiecka, Od ISO do TQM, Problemy Jakości, 1997, nr 7.
 37. K. Ohba, Działalność kół jakości w Japonii, Problemy Jakości, 1984, nr 3.
 38. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wyd A.E. w Poznaniu, Poznań 2000.
 39. K. Sloan, TQM a kształcenie MBA, referat wygłoszony w trakcie seminarium "Administracja Publiczna" w UJ w Krakowie, Kraków 1993, maszynopis.
 40. K. Urshima, Trudna droga kół jakości, Problemy Jakości 1981, nr 1-2.
 41. L. Wasilewski, Do czego służy TQM, Problemy Jakości nr 3/1998.
 42. L. Wasilewski, Podstawy zarządzania jakością, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 43. M. Gołębiowski, W. Janosz, M. Prozorowicz, Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 44. M. Strużycki, Podejście procesowe w zarządzaniu dystrybucją, Handel Wewnętrzny, nr 3/2004.
 45. M. Zagorzelski, Hamburgery od świętej krowy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 46. P. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Wyd. Nowoczesność, Warszawa 1995.
 47. P. Smans, G.V. Elst, ISO 9000, gwarancja jakości, przewodnik, Wyd. Normalizacyjne "Alfa-Wero", Warszawa, 1997.
 48. P.B. Crossby, Quality is still Free, Mc Graw Hill, NY 1996.
 49. P.B. Crossy, Lider doskonały. Efektywne kierowanie ludźmi, Wyd. Medium, Warszawa 1999.
 50. P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, wyd. MUZA S.A., Warszawa 200.
 51. Ph.B. Crossy, Quality is Free. The Art. Of Making Quality Certain.
 52. Podręcznik zarządzania jakością, pod red. D. Lock, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 53. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, pod red. J. Łańcuckiego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 54. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, pod red. J. Łańcuckiego, wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 55. R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2003.
 56. R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 57. R. Karaszewski, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 126-127.
 58. R. Kolman, Poradnik o jakości dla praktyków, Tonik i OPOV, zeszyt 118, Bydgoszcz 1995.
 59. R.E. Cole, Koła jakości w USA, Problemy Jakości, 1982, nr 1.
 60. R.J. Spencer, Organizacja kół jakości w Wielkiej Brytanii, Problemy Jakości, 1985, nr 6.
 61. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Toruń 2002.
 62. Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków 1995.
 63. T. Wawak, System jakości ISO 9000, wyd. II, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków, 1994.
 64. T. Wawak, TQM a zarządzanie, w Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 65. T.C. Powell. Total Quality Management as Competitive Advantage a Review and Empirical Study, Strategic Management Journal 1995 nr 16.
 66. U. Hellsten, B. Klefsjo, TQM as mangement System Consisting of Values, Techniques and Tools, The TQM magazine, 4/2000.
 67. W. Masing, Handbuch Qualitats - Management, Hauser Verlag, Munchen 1994.
 68. W. Załęski, Koła jakości, powołanie - organizowanie - funkcjonowanie, Ośrodek Postępu Organizacyjnego w Bydgoszczy, zeszyt 16, Bydgoszcz 1993.
 69. Współczesne koncepcje zarządzania, pod. red. A.K. Koźmiński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1985.
 70. Z. Kłos, TQM, definicje, zakres, Problemy jakości, 2/1999.
 71. Zarządzanie jakością, Cz. 1, Systemy jakości w organizacji, pod red. W. Ładońskiego, K. Szołtysek, wyd. A.E. we Wrocławiu, Wrocław2005.
 72. Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, pod. red. E. Konarzewskiej-Gubały, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu