BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Magdalena
Tytuł
Istota public relations w zastosowaniu marketingu usług zdrowotnych
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 76-78
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Słowa kluczowe
Marketing usług, Usługi medyczne, Public relations, Opieka zdrowotna, Instrumenty marketingowe
Service marketing, Medical services, Public relations, Health care, Marketing instruments
Abstrakt
Przekształcenia dokonujące się w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce w latach 90-tych miały istotny wpływ na funkcjonowanie runku usług medycznych. Zmiany dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania placówek zdrowotnych w konsekwencji prowadząc do ich stopniowego urynkowienia. Zmiana dotychczasowej koncepcji dotyczyła uwzględnienia potrzeb rynkowych, zwrócenia uwagi na wzrost konkurencyjności oraz podwyższenia jakości oferowanych usług. Orientacja prorynkowa powinna być rozpatrywana przez organizację świadczącą usługi zdrowotne jako szansa rozwoju oraz możliwość zwiększenia efektywności działania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu, Warszawa 2007.
  2. Rudawska I., Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  3. Cutlip S.M., Center A.M., Broom G.M., Effective Public relations, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffts, New York 1994.
  4. Wójcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
  5. Rozwadowska B., Public Relations - teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2006.
  6. Wroński K., Okraszewski J., Bocian R., Public relations jako narzędzie komunikacji między placówkami zdrowia a pacjentami. Współczesna Onkologia vol 12, 2008.
  7. Gregory A., Public relations in practice, IPR the Institute of Public Relations, London, 1996.
  8. Red. Ociepka B., Public relations w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu