BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chaberek Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Problematyka logistyki w pracach Komisji i Parlamentu Europejskiego
Problems of Logistics in the Works of the European Commission and the European Parliament
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, 2010, nr 39, s. 11-18, rys.
Tytuł własny numeru
Modelowanie procesów i systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Logistyka, Logistyka transportu, Polityka transportowa, Logistyka międzynarodowa
Logistics, Transport logistics, Transport policy, International logistics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W ostatnich latach, jako wynik prac Komisji i Parlamentu Europej- skiego pojawiły sie dokumenty, które zawieraja w swojej nazwie i tresci wyraz logistyka. Dokumenty te, w tłumaczeniu na jezyk polski, budza watpliwosci merytoryczne. Choc semantyczne zawiłosci ofi cjalnych tłu- maczen dokumentów UE sa sprawa niemal codzienna, to w przypadku logistyki - gdzie jak dotychczas nie ma ugruntowanego jednoznacznego słownictwa i interpretacji pojec w skali krajowej, jak i swiatowej - sprawa nabiera dosc powaznego znaczenia praktycznego. Potwierdzeniem watpliwosci merytorycznych i semantycznych zwiazanych ze stosowaniem terminologii logistycznej w pracach Komisji i Parlamentu Europejskiego sa krytyczne słowa wypowiadane w dysku- sjach na wielu forach. Przykładem problemów z własciwym rozumie- niem znaczenia logistyki jest chociazby stosowanie takiego pojecia, jak "logistyka transportu towarowego". Dlatego tez celem tego artykułu jest zidentyfi kowanie głównych zagadnien logistycznych, na których kon- centruja sie prace parlamentarne UE oraz ustosunkowanie sie do nich z punktu widzenia poprawnosci merytorycznej i semantycznej stosowa- nych w nich pojec logistycznych.(fragment tekstu)

In recent years, as a result of the works of the EU Commission and the Par- liament, many documents have been issued which in their name and content contain the word logistics. These documents, in translation into Polish, raise doubts as to the matter. However, semantic complexities of offi cial translations of the EU documents are very common, but in case of logistics - where up till now, both at national and international level, there are no determined explicit vocabulary and interpretation of notions - the situation becomes serious from the practical point of view. It has been noticed in many discussions that thereare problems with understanding of the meaning of logistics even of such notion like "logistics of freight transportation". The thesis of the paper is that present level of integration tasks of the EU cannot be developed only in categories and problems of transport. Integration tasks require formulating new strategy, of which the main component must be logistics. The paper presents undertaken already the EU activities concerning logistics of freight transportation, which have, in deep conviction of the author, dimension of the new logistics strategy of the EU.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-4281
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu