BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowaczyk Justyna
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi a satysfakcja pracownika na podstawie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 97-98
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Personel medyczny, Badanie satysfakcji, Placówki służby zdrowia, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Human Resources Management (HRM), Medical staff, Satisfaction research, Medical facilities, Health care institution
Firma/Organizacja
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie
Abstrakt
Jednym z głównych celów, jakie stawiają przed sobą organizacje jest zracjonalizowanie kosztów działania oraz zwiększenie konkurencyjności na lokalnym i globalnym rynku. Efektywne zarządzanie organizacją jest jednym z kroków do osiągnięcia sukcesu. Jednym z najważniejszych zasobów, jakie posiadają współczesne organizacje są ludzie, a poziom ich zaangażowania i zadowolenia z pracy przekłada się bezpośrednio na wyniki całej organizacji. Świadomość poziomu zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy, identyfikacja elementów motywujących oraz obszarów, które powodują frustracje i niezadowolenie, ma istotny wpływ na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Stworzenie przyjaznego i mobilizującego do działania i angażowania się środowiska pracy przekłada się na sukcesy firmy. Drogą do osiągnięcia tego celu są przeprowadzane okresowo badania satysfakcji pracowników. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29.03.1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300 z późn. zm.).
  2. "Warunki wobec świadczeniodawców" - załączniki do zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na określone świadczenia zdrowotne.
  3. Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu