BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pańkowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Metody i systemy wspomagania kreatywności w rozwijaniu wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, 2010, s. 87-108, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kreatywność, Wiedza, Edukacja elektroniczna, Oprogramowanie
Creativity, Knowledge, e-education, Software
Abstrakt
Koncepcja rozwoju wiedzy organizacyjnej od kilku lat zyskuje coraz większe znaczenie. Przeprowadzone badania dotyczące wdrażania inicjatyw związanych z zarządzaniem wiedzą pokazały, że większość wdrażanych tam programów była budowana na bazie wcześniejszych inicjatyw związanych z zarządzaniem jakością, procesami, projektami, szkoleniami i rozwojem pracowników. Ważnym problemem badawczym jest jednak rozwój metod i narzędzi w celu skłonienia pracowników do kreowania oraz dzielenia się wiedzą, kontaktami i doświadczeniami, a to wymaga wielu przemian organizacyjnych i implementacji nowych technologii informatycznych. Komisja Europejska rozpoczęła oficjalną kampanię na rzecz wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji 2009 (European Year of Creativity and Innovation, EYCP2009), który przebiega pod hasłem "Wyobrażać, Tworzyć i Rozwijać Innowacje" (Imagine, Create, Innovate). Celem wydarzeń EYCP'2009 ma być promowanie podejścia twórczego i innowacyjnego w różnych sektorach gospodarki, wzrost świadomości znaczenia kreatywności oraz innowacji jako kluczowych czynników osobistego, społecznego i ekonomicznego rozwoju, upowszechnianie dobrych praktyk, stymulowanie badań i edukacji oraz promowanie debaty politycznej. EYCP2009 jest przedsięwzięciem horyzontalnym, obejmuje wiele różnych działań począwszy od edukacji i kultury, po gospodarowanie przedsiębiorstwem, politykę regionalną i badania naukowe. Kluczowe problemy dyskusji społecznych będą obejmowały zróżnicowanie kulturowe, rozwój sektora publicznego, edukacji, społeczeństwa wiedzy, trwały rozwój, kreatywną produkcję przemysłową i sztukę. EYCP2009 uwzględnia szerokie spektrum powiązanych tematów.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbnor I., Bjerke B. (1999): Methodology for Creating Business Knowledge, Sage Publications, London
 2. Argyris C., Schon D. (1978): Organizational Learning. A Theoiy of Action Perspective. Addison-Wesley, Reading, MA
 3. Aurum A., Handzic M., Gardiner A. (2003): Supporting Creativity in Software Development: An Application in IT Education. Current Issues in IT Education. Ed. T. McGill. IRM Press, Hershey
 4. Collins H. (2003): Enterprise Knowledge Portals. AMACOM American Management Association, New York
 5. Creativity and Innovation European Year 2009 (2008). Http://www.create2009.europa.eu/index en.html (grudzien 2008)
 6. Davenport T., Prusak L. (1998): Working Knowledge. How Organisations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston
 7. Gołuchowski J. (2005): Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I. (2005): Zarządzanie wiedzą w organizacjach. "e-mentor", nr 8
 9. Hemlin S., Allwood C.M., Martin B.R. (ed.) (2004): Creative Knowledge Envi- ronments. The Influences en Creativity in Research and Innovation. Edward Elgar, Cheltenham, UK
 10. Jóźwik A. (2005): Zarządzanie wiedzą jako sposób ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników na przykładzie firmy Schenker. W: Uczelnia oparta na wiedzy, organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska. Materiały Konferencji 25 VI 2005 w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa
 11. Kaczmarek Ż. (2005): Rekonstrukcja procesu dydaktycznego w kierunku samorozwoju studenta. W: Uczelnia oparta na wiedzy, organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska. Materiały Konferencji 25 VI 2005 w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa
 12. Karaś T. (2003): Teorie motywacji w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań
 13. Kisielnicki J. (2003): System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. W: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Red. J. Kisielnicki. "Monografie i Opracowania", 4, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa
 14. Makin P., Cooper C., Cox Ch. (2000): Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 15. Morrison D. (2003): E-learning Strategies How to Get Implementation and Delivery Right First Time. J. Wiley, Chichester
 16. Nycz M. (2004): Zarządzanie wiedzą: cykl życia wiedzy. W: Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. Red. Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara. WNT, Warszawa
 17. Patriotta G. (2003): Organizational Knowledge in the Making - How Firms Create, Use and Institutionalize Knowledge. Oxford University Press, Oxford
 18. Rudolf T. (2002): Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej. Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa (artykuł ukazał się w dodatku specjalnym - "Zarządzanie wiedzą" - magazynu CXO w 2002 roku, dostępny na stronach Centrum Wiedzy SGH, sekcja Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu, Zarządzanie wiedzą: http://www.centrumwiedzy.edu.pl)
 19. Rudolf T, (2005): Wiedza w firmie: jak obudzić uśpiony potencjał, "e-mentor", 2(9)
 20. Shukla A., Srinivasan R. (2002): Designing Knowledge Management Architecture. Response Book, New Delhi
 21. Staniszkis W. (2003): Zarządzanie wiedzą wspomagające tworzenie projektów funduszy strukturalnych UE. Rodan System, KM.2003, Warszawa, 31 III 2003 (materiały konferencyjne)
 22. Zwart D. (2002): The Next Big Idea. Accessible Generation 21, Learning Systems, http://www.gen21.com
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu