BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadora Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Metody i systemy wspomagania innowacyjności w projektowaniu
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, 2010, s. 109-128, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Oprogramowanie, Systemy informatyczne, Otwarte oprogramowanie
Innovative character, Software, Computer system, Open source
Abstrakt
Obecnie tworzenie oprogramowania wymaga rozpoznania kolejnych, współczesnych problemów praktycznych, jakie pojawiły się w tej dziedzinie oraz sformułowania propozycji ich rozwiązania. Wielość i komplikacja wyzwań płynących z otoczenia powoduje, że organizacje zlecające tworzenie oprogramowania określają coraz krótsze czasy realizacji projektów przy utrzymaniu założonego poziomu jakości tworzonych systemów. W konsekwencji istniejące metody projektowe i programistyczne wymagają pewnej rewizji i udoskonalenia. Szczególnie obiecujące wydaje się tu być podejście innowacyjne zakładające większe powiązanie ze sobą (współudział i współodpowiedzialność) podmiotów zainteresowanych tworzonymi produktami informatycznymi. Myślenie o innowacjach podczas projektowania systemów informatycznych jest szczególnie istotne przy stale rosnącej złożoności otoczenia, w jakim obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa będące zleceniodawcami oraz użytkownikami tych systemów. Postępujące procesy konkurencji, konwergencji branż, rozwój technologii Web 2.0 oraz Web 3.0, a także potrzeba tworzenia systemów wspomagających budowanie wysoce interaktywnych relacji w czasie rzeczywistym między uczestnikami rynku powodują, że firmy muszą już dziś zastanawiać się, jak jutro osiągnąć przewagę konkurencyjną. Jak się wydaje, kluczowym warunkiem powodzenia w takich warunkach jest angażowanie coraz większej liczby podmiotów, a w szczególności użytkowników do innowacyjnego tworzenia nowych produktów, usprawniania procesów biznesowych, w tym wspomagających je systemów informatycznych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chesbrough H.W. (2003): Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, Boston
  2. Http://www.anjuta.org.
  3. Peppers D., Rogers M. (2006): The Customer Is Always Right. "The Marketer", No. 28/10
  4. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004): The Future of Competition. Co-creating Unique Value with Customers. Harvard Business School Press, Boston
  5. Rothwell R., Zegvelt W. (1982): Innovation and the Small and Medium Sized Firm. Francis Pinter, Londyn
  6. Rutkowski I. (2007): Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania. PWE, Warszawa
  7. The Open Source Definition. Open Source Initiative (OSI). Http ://www. opensource.org.
  8. Urban G.L., Hauser J.R. (1993): Design and Marketing of New Products. Prentice Hall, Englewood
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu