BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik Andrzej (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Rozwój badań nad technikami wizualizacji w komputerowym wspomaganiu kreatywności
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, 2010, s. 129-146, rys., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Kreatywność, Systemy komputerowe, Wizualizacja komputerowa, Wizualizacja danych
Creativity, Computer systems, Computer visualization, Data visualisation
Abstrakt
W rozdziale autor koncentruje się nad podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania technik wizualizacyjnych jako podstawowego narzędzia wspierającego kreatywność. Zdolność postrzegania i analizowania obrazów analogowych przez człowieka stanowi podstawę do wykorzystania wizualizacji jako standardowego narzędzia przekazu informacji. Stwarza to przesłanki dla rozwoju technik wspomagających kreatywne tworzenie wizualizacji. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania doboru optymalnych metod i form przekazu, zapewniających właściwe wspomaganie zdolności percepcyjnych odbiorcy, przy jednoczesnym maksymalnym odwzorowaniu kreatywnej wizji autora prezentacji. Kreatywność jest jedną z ważniejszych kompetencji współczesnego człowieka, kształtowaną niemal od urodzenia. Zdolność myślenia w sposób kreatywny towarzyszy człowiekowi od momentu uzyskania świadomości. Myślenie kreatywne obejmuje wtedy niemal 100% wszystkich procesów myślowych, pozwala w określony sposób postrzegać świat i rozumieć bodźce docierające z otoczenia. Człowiek jest kreatywny przez całe życie, jednakże wraz z nabywaniem doświadczenia proporcje myślenia kreatywnego, aktywnego i reaktywnego, zmieniają się pod wpływem procesu uczenia, jednakże kreatywność pozostaje jedną z podstawowych cech człowieka. Kreatywność w sposób naturalny jest wspomagana przez wrodzone umiejętności mówienia, rysowania i pisania. Dzięki mowie człowiek jest w stanie przekazać posiadane przez siebie informacje. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M. (2004): Psychologia szczęścia. Wydawnictwo Astrum, Wrocław
 2. Bron J.R., Earnshaw R., Jern M., Vince J. (1995): Visualisation: Using Computer Graphics to Explore Data and Present Information, John Wiley & Sons Inc., New York
 3. Dudycz H. (1998): Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 4. Dudycz H. (2002): Wizualizacja funkcjonowania stron WWW. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2002. Red. H. Sroka i T. Porębska-Miąc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 5. Dudycz H.: Informacja na obrazie. Http://bi.computerworld.pl/artykuly/45508.htm [3.01.2007]
 6. Formański J. (1998): Psychologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
 7. Grabara I. (2001): Wizualizacja danych jako metoda w podejmowaniu decyzji logistycznych. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2001. Red. J. Gołuchowski, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 8. Grochowska A.: Wstęp do psychologii ogólnej: Spostrzeganie. Http://www.bsasport.pI/spkl/PO(w)3.doc.
 9. Http://biologia.vii-lo. krakow.pl/oko.html
 10. Http://fizjlk.fic.umi. lodz.pl/mse/wielkosc.html
 11. Http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_Macha
 12. Http://www.wypadek.pl/bibl/czasopisma/bezo_pracy/artykuly/2000_l l_01.htm
 13. Jelonek J.: Postrzeganie wzrokowe. Http://www-idss.cs.put.poznan.pl/jeloneli/wyklady/postrzeganie_wzrokowe.pdf
 14. Kraśniewski A.: Elementy graficzne. Http://wwwzpt.tele.pw.edu.pl/andrzej/
 15. Łukasik-Makowska B. (1988): Elementy grafiki komputerowej dla ekonomistów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 16. McCormick B., DeFanti T., Brown M, (1987): Visualization in Scientific Computing. "Computer Graphics", Vol. 21, No. 6
 17. Niedzielska E. (2003): Informatyka ekonomiczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 18. Ożóg M.: Widzenie - wady refraksji. Http://www.optometria.to.pl/pdf/widzenie_wady_refraksji.pdf
 19. Pietrzak J.: Percepcja. Http://www.psych.uw.edu.pl/~jasia/percepcja.pdf
 20. Pyka K. (2005): Uwarunkowania fizjologiczne i techniczne wpływające na percepcję obrazu obserwowanego na ekranie monitora. Http://home.agh.edu.pl/2fiit/publikacje_pliki/Pyka_2005b.pdf
 21. Stypułkowska J.: Wprowadzenie do psychologii: Procesy poznawcze. Http://www.wsseuczelnia.edu.pl/public
 22. Szczuko P.: Percepcja dźwięków i obrazów. Http://sound.eti.pg.gla.pl/student/pp/widzenie.pdf
 23. Zabrodzki J. (1994): Grafika komputerowa: metody i narzędzia. WNT, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu