BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwczyński Bogusław
Tytuł
Kontroling operacyjny w kształtowaniu procesów łańcucha dostaw ukierunkowany na zarządzanie wartością produktu
Operations Controlling in Moulding of Supply Chain Processes Steered to Value Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, 2010, nr 39, s. 52-77, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie procesów i systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Controlling operacyjny, Zarządzanie wartością, Produkt
Supply chain, Operative controlling, Value management, Product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wspomaganie doboru metod sterowania operacyjnego dla wybrane- go rozwiazania optymalnego rozpoczyna ostatnia faze opisanego cyklu kontrolingu operacyjnego kształtowania procesów. Skuteczne wdroze- nie metod kształtowania procesów operacyjnych wymaga wspomagania planowania, organizowania, sterowania i kontrolowania realizacji dzia- łan w łancuchu dostaw28. Przedstawiony cykl kontrolingu operacyjnego ukierunkowany na wartosc produktu charakteryzuje uniwersalne zasto- sowanie. Moze byc wykorzystany zarówno w odniesieniu do osiagania wartosci produktów fi nalnych dostarczanych klientowi, jak i produktów kazdego z procesów w wewnetrznym i zewnetrznym łancuchu dostaw.(fragment tekstu)

The product value is created as a result of producing and delivering pro- cesses that using up assets (resources) during value creating in supply chains. Managers have to control and shape processes and resources at the planning stage in supply chain to achieve high effi ciency at the assumed product value. Presented methods for translating customer value into supply chain value and system loop-back connecting value analysis with value stream mapping allow to integrate value management. Enterprises based on proposed methods and relationships can make rational decision about expenditures that are ap- propriate to created value and in this way to control effi ciency of capital and assets. An integrated view allows to better understand what generates costs and incomes in supply chain and better interpret fi nancial and operations measures of enterprise. The operations analysis (resources, processes and products) and loop-back of value analysis (including incomes and costs), making up an impor- tant part of real system of value chain management in a company. The ability to create and increase product value in supply chain depends on the ability to control of supply chain processes and shape resources, processes and products based on results of value stream mapping.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen B., Business improvement toolbox, WI: ASQ Quality Press, Milwaukee 1999
 2. Atkinson A.A., Waterhouse J.H., Wells R.B., A stakeholder approach to strategic performance measurement, Sloan Management Review, Cambridge 1997
 3. Benayoun R., De Montgolfi er J., Tergny J., Larichev O., Linear programming with multiple objective functions: STEP mehod (STEM), Mathematical Programming 1971, vol. 1
 4. Chaberek M., Logistyka informacji zarzadczej w kontrolingu przedsiebiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2001
 5. Christopher M., Juttner U., Achieving supply chain excellence: the role of relationship management, International Journal of Logistics 2000, vol. 3, no 1
 6. Christopher M., Peck H., Marketing logistics, Butterworth-Heinemann 2003
 7. Christopher M., Juttner U., Godsell J., Demand chain alignment competence - delivering value through product life cycle management, Centre for Logistics and Supply Chain Management, Cranfi eld School of Management, Cranfi eld University 2006
 8. Geoffrion A.M., Dyer J.S., Feinberg A., An interactive approach for multi-criterion optimization, with an application to the operation. Management Science 1972, vol. 19
 9. Goldratt E.M., Theory of constraints, North River Press, Great Barrington 1990
 10. Kaplan R.S., Robert S., Norton D.P., David P. Linking the balanced scorecard to strategy, California Management Review 1996, vol. 39, no 1
 11. Kaplan R.S., Norton D.P., The strategy focused organization. how balanced scorecard companies thrive in the new business environment, Harward Business School Press, Boston - Massachusetts 2001
 12. Kasiewicz S., Zarzadzanie operacyjne w dobie globalizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002
 13. Kisperska-Moron D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarzadzania logistycznego, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000
 14. Kołowrocki K., Asymptotic approach to system reliability analysis, PAN, Warszawa 2001
 15. Kowalska K., Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem, Wyzsza Szkoła Bizne- su w Dabrowie Górniczej, 2001
 16. Kozminski A.K., Piotrowski W., Zarzadzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999
 17. Krajewski J., Ritzman L., Operations management. Strategy & analysis, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1990
 18. Lambert D.M., Cooper M.C., Issues in supply chain management, Industrial Marketing Management 2000, vol. 1
 19. Lambert D.M., Stock J.R., Strategic logistics management, McGraw-Hill, New York 2001
 20. Lawrence M.D., Techniques of value analysis and engineering, John Mark Ocker- bloom, 1989
 21. Loader D., Advanced operations management, John Wiley & Sons, 2006
 22. Loader D., Fundamentals of global operations management, John Wiley & Sons, 2006
 23. Luenberger D.G., Teoria optymalizacji, PWN, Warszawa 1974
 24. Marciniak S., Controlling. Teoria i zastosowania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008
 25. Mielcarek J., Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Target, Warszawa 2006
 26. Porter M., Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, NY The Free Press, New York 1998
 27. Rother M., Shook J., Learning to see - value stream mapping to create value and eliminate mud, The Lean Enterprise Institute, Massachusetts 1999
 28. Roubens M., Preference relations on actions and criteria in multiple criteria decision making, Journal of Operational Research, 1981
 29. Sawicki K., Controlling a rachunkowość Rachunkowość 1994, nr 3
 30. Simon H., Rational decision making in business organizations, American Economic Review1979, 69, no 4
 31. Supply chain improvement through learning, People Development Group, New York 2004
 32. Szapiro T., Podejście interaktywne we wspomaganiu decyzji, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa 1991
 33. Śliwczyński B., Supply chain management inside company value system, LogForum 2006, nr 2
 34. Śliwczyński B., Controlling w zarzadzaniu logistyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2007
 35. Waters D., Operations management: producing goods and services, Financial Times Prentice Hall, 2001
 36. Zimniewicz K., Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Kilka refleksji na temat hipotez w naukach o zarzadzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-4281
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu