BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta
Tytuł
Koniunktura w przemyśle Polska : kwiecień 2000
Business Survey Poland : April 2000
Źródło
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2000, nr 139, 35 s., wykr. rys., tab.
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Wydatki inwestycyjne, Zatrudnienie, Zapasy
Processing industry, Investment expenditures, Employment, Inventories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W kwietniu nastąpiła dalsza poprawa aktywności gospodarczej. Ogólny wskaźnik koniunktury dla całego przemysłu przyjął wartość +11. Jest on o trzy punkty wyższy od wartości z marca 2000 r. i o pięć punktów wyższy od wartości z kwietnia 99 r. W sektorze publicznym wskaźnik koniunktury jest wyższy i wynosi +14, w sektorze prywatnym osiąga wartość +11. Mimo poprawy koniunktury przedsiębiorstwa dają wyraz dość pesymistycznym nastrojom. W najbliższych 3-4 miesiącach przedsiębiorstwa oczekują pogorszenia koniunktury. (fragment tekstu)

Economic activity further improved in April. The general business indicator for the entire industry amounted to +11. It was by 3 points higher than in March 2000 and by 5 points higher than in April'99. The indicator was higher in the public sector amounting to +14, while in the private sector it amounts to +11. Regardless of improving business situation the enterprises are pretty pessimistic. They expect the business situation to worsen in the next 3-4 months. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3220
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu