BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśkiewicz Arleta
Tytuł
Doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez zapewnienie procedur zgodnych z normą 9001/2000 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 154-156, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Normy ISO 9001, Placówki służby zdrowia, Jakość usług medycznych, Regulacje prawne
Quality management systems, ISO 9001, Medical facilities, Quality of medical services, Legal regulations
Abstrakt
Inspekcja sanitarna zgodnie z Ustawą o Inspekcji Sanitarnej jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, oraz higieniczno sanitarnymi, jakie powinien, spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Celem działania powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest ochrona zdrowia ludności powiatu poprzez nadzór w ww. zakresie na terenie powiatu a także poprze prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej - tekst jednolity.
  2. Księga Jakości PSSE w Świebodzinie.
  3. Katarzyna Kot "Jakość i Marketing usług medycznych", Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008 r.
  4. "Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej" redakcja naukowa Monika Dobska, Kazimierz Rogoziński, rozdz. 10, Paweł Dobski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008 r.
  5. "Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania" redaktor naukowy Kazimierz Krzakiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 r.
  6. Stanisław Ziółkowski "Systemy Zarządzania jakością w małych i średnich firmach ISO 9001 vademecum menedżera jakości", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu