BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oźminkowska Anna
Tytuł
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i modernizację infrastruktury ochrony zdrowia na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 170-173
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Słowa kluczowe
Infrastruktura medyczna, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Placówki służby zdrowia, Finansowanie służby zdrowia, Środki unijne
Medical infrastructure, Health care institution, Medical facilities, Health care financing, EU funds union
Firma/Organizacja
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drezdenku
Abstrakt
Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło bez wątpienia szanse rozwoju wielu placówek służby zdrowia. Środki, jakie szpitale mogły pozyskać na rozwój nowoczesnej bazy medycznej z wcześniejszego okresu programowania m.in. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, czy też ZPORR-u (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) a obecnie między innymi z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Infrastruktura i Środowisko pomogły polskim szpitalom na sfinansowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, które z różnych zazwyczaj finansowych względów nie byłyby w stanie przeprowadzić. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Strategia, finanse i koszty szpitala praca zespołu badawczego UJ, pod redakcją Jana Stępniewskiego, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
  2. Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. Unia pomaga szpitalom, 8 kwietnia 2008, http://praca.gazetaprawna.pl
  4. Dotacje unijne na służbę zdrowia, 10 grudnia 2008, http://gospodarka.gazeta.pl
  5. Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szczegółowy Opis osi priorytetowych, Zielona Góra, marzec 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu