BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta
Tytuł
Koniunktura w przemyśle Polska : październik 2000
Business Survey Poland : October 2000
Źródło
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2000, nr 145, 34 s., wykr. rys., tab.
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Wydatki inwestycyjne, Zatrudnienie, Zapasy
Processing industry, Investment expenditures, Employment, Inventories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ogólny wskaźnik koniunktury dla całego przemysłu nie zmienił swej wartości: w dalszym ciągu przyjmuje wartość +10. Jest to wartość o jeden punkt wyższa od wartości z października 99 r. W .sektorze publicznym wartość wskaźnika koniunktury jest wyższa (+12 punktów) niż w prywatnym (+7). Spadły jednak wartości sald odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety, co jest wstępną zapowiedzią pogorszenia koniunktury. (fragment tekstu)

The general business indicator for the entire industry has not changed, continuing to amount to +10. It is by 1 point higher than in October'99. The indicator is higher in the public sector (+12 points) than in the private one (+7). However, the balances of answers to the specific questions of the survey decreased which is an early announcement of the worsening in business situation. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3220
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu