BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta
Tytuł
Koniunktura w przemyśle Polska : listopad 2000
Business Survey Poland : November 2000
Źródło
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2000, nr 146, 33 s., wykr. rys., tab.
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Koszty produkcji, Struktura produkcji, Zatrudnienie
Processing industry, Production costs, Production structure, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W listopadzie poziom aktywności gospodarczej w przemyśle przetwórczym jest niższy. Ogólny wskaźnik koniunktury dla całego przemysłu zmniejszył swą wartość o pięć punktów i wynosi +5. Podobną wartość wskaźnik koniunktury przyjmował w listopadzie ub. roku. W sektorze publicznym wskaźnik koniunktury osiąga wyższą wartość +7, natomiast w sektorze prywatnym wartość wskaźnika zbliżyła się do zera. Spadły także wartości sald odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety. Przyjmują one wartości zbliżone do poziomu z listopada 1999 r, co oznacza że obecne osłabienie koniunktury ma charakter sezonowy. (fragment tekstu)

The level of business activity in manufacturing industry was lower in November. The general business indicator for the entire industry was by 5 points lower amounting +5. It had a similar value in November of the last year. The business indicator was higher in the public sector amounting +7, whereas in the private sector it was close to 0. Balances of answers to the specific questions of the survey also declined. They reached the level close to that in November 1999 which means that the current slowdown is seasonal. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3220
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu